Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A tematikában megadott témák 15 perces elméleti előadásokat takarnak. A csillaggal megjelölt
előadásokhoz tartoznak a gyakorlatok, amelyek témája egyezik az előadáson elhangzottakkal.

A tematikában megadott témák 15 perces elméleti előadásokat takarnak. A csillaggal megjelölt
előadásokhoz tartoznak a gyakorlatok, amelyek témája egyezik az előadáson elhangzottakkal.

I. blokk: Bioinformatikai alapok
1. Bevezetés a bioinformatika tantárgyba (Győrffy Balázs)
2. Tanuló és teszthalmaz alkalmazása (Fekete János Tibor)
3. Statisztikai hibák és a dichotománia fogalma (Fekete János Tibor)
4. Túlélés-elemzés: Cox regresszió és a Kaplan-Meier plot* (Győrffy Balázs)
5. ROC elemzés: szenzitivitás, specificitás, előrejelzés értéke* (Fekete János Tibor)

II. blokk: Omika
6. Hasonló gének és fehérjék, blast* (Győrffy Balázs)
7. Genomika: szekvenálás bevezető (Győrffy Balázs)
8. Genomika: adatok minőségellenőrzése * (Győrffy Balázs)
9. Genomika: adatok illesztése referencia genomra* (Győrffy Balázs)
10. Genomika: mutációk azonosítása (SNV, indelek) normál és tumor mintából (Győrffy Balázs)
11. Genomika: mutációk következményének meghatározása* (Győrffy Balázs)
12. Genomika: klinikailag releváns variánsokra szűrés, ClinVar, dbSNP* (Győrffy Balázs)
13. Genomika: mutációs mintázatok (Győrffy Balázs)
14. Genomika: strukturális változások azonosítása, CNV, transzlokációk és gén fúziók*
(Győrffy Balázs)
15. Genomika: mintafeldolgozási melléktermékek azonosítása és kiszűrése (Menyhárt
Otília)
16. Proteomika és transzkriptomika: pre-processing: (Győrffy Balázs)
17. Transzkriptomika: RNAseq adatok feldolgozása (Győrffy Balázs)
18. Proteomika: az immunhisztokémia kiértékelése (Munkácsy Gyöngyi)
19. Proteomika: a tömegspektrometria kiértékelése (Bartha Áron)
20. Proteomika: biológiai funkciók meghatározása és az Uniprot (Munkácsy Gyöngyi)
21. Genomika: GeneBank és az ismert gének gyűjteménye (Szász Attila Marcell)

III. blokk: Integratív tudomány
22. Multi-omika (Menyhárt Otília)
23. Változók közötti korreláció (Menyhárt Otília)
24. Génontológia (Fekete János Tibor)
25. Többszörös hipotézis teszt* (Győrffy Balázs)
26. Adatbányászat: Excel, Pubmed, Watson (Munkácsy Gyöngyi)
27. A reprodukálhatóság kérdése orvosbiológiai kutatásokban (Menyhárt Otília)

IV. blokk: Mesterséges intelligencia
28. A mesterséges intelligencia alkalmazási területei (Győrffy Balázs)
29. Gépi tanulás eszközei* (Fekete János Tibor)
30. A Bayes szabály (Fekete János Tibor)
31. Döntési fa a klinikai gyakorlatban (Bartha Áron)
32. Fürtelemző programok: távolságmérés* (Győrffy Balázs)
33. Fürtelemző programok: clustering* (Győrffy Balázs)
34. Neuronális hálók (Győrffy Balázs)
35. Főkomponens elemzés (Bartha Áron)
36. Support Vector Machines (Fekete János Tibor)
37. Jelátviteli utak, KEGG (Szász Attila Marcell)
38. Regresszió (Bartha Áron)

V. blokk: Mindennapos orvosi informatika
39. A REDcap felhasználása (Szász Attila Marcell)
40. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (Bartha Áron)
41. Időtorzítás és függőség (Menyhárt Otília)
42. Fejlődés, tanulás és munka (Menyhárt Otília)

A tananyag elosztása során egy elméleti óra 4 darab 15 perces előadást tartalmaz, amelyek
közül néhány fog olyan új ismeretet tartalmazni, amelyet a gyakorlati oktatások során fog
megtanulni a hallgató.

A gyakorlati oktatáson a hallgatók részletesebben elsajátítják a genomi adatok kiértékelését.
Ennek során vagy a saját vagy egy betegből származó DNS mintából készült következő
generációs szekvenálás kiértékelésén keresztül megtanulják a genomi adatfeldolgozás
valamennyi lépését. A saját DNS mintából származó szekvenálási adatok kiértékelése csak
azon hallgatók számára lesz biztosítva, akik az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozatot
elfogadják és az elméleti és gyakorlati órákról való hiányzás nem haladja meg a 10%-ot.

A gyakorlatokat vezetik: Győrffy Balázs, Bartha Áron, Fekete János Tibor, Menyhárt Otília, Munkács Gyöngyi

Az utolsó gyakorlati alkalom során konzultációra van lehetőség.

A tananyag elosztása során egy elméleti óra 4 darab 15 perces előadást tartalmaz, amelyek
közül néhány fog olyan új ismeretet tartalmazni, amelyet a gyakorlati oktatások során fog
megtanulni a hallgató.

A gyakorlati oktatáson a hallgatók részletesebben elsajátítják a genomi adatok kiértékelését.
Ennek során vagy a saját vagy egy betegből származó DNS mintából készült következő
generációs szekvenálás kiértékelésén keresztül megtanulják a genomi adatfeldolgozás
valamennyi lépését. A saját DNS mintából származó szekvenálási adatok kiértékelése csak
azon hallgatók számára lesz biztosítva, akik az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozatot
elfogadják és az elméleti és gyakorlati órákról való hiányzás nem haladja meg a 10%-ot.

A gyakorlatokat vezetik: Győrffy Balázs, Bartha Áron, Fekete János Tibor, Menyhárt Otília, Munkács Gyöngyi

Az utolsó gyakorlati alkalom során konzultációra van lehetőség.