Kromatin szintű génexpresszió szabályozás onkogenomikai vonatkozásai

Az elmúlt évtized során nagy mennyiségű onkogenomikai adat vált nyilvánosan elérhetővé.Az adatok feldolgozása folyamatos. A génexpresszió szabályozásban szerepet játszó kromatin szintű adatok feldolgozása csak részben történt meg.  Ezen kromatin szintű génexpresszió szabályozó mechanizmusok alkalmasak onkoterápiás hasznosításra amit jelez, hogy számos epigenetikai támadáspontú gyógyszert már használnak daganatkezelésekben.

A kutatás során a kromatinszintű poszttranszlációs módosítások onkodiagnosztikus és onkoterápiás vonatkozásait célozzuk jobban megismerni. 

 

Témavezető: Dr. Bálint Bálint