A tárgy részletes tematikája:

I. Blokk: bevezető
1. Bevezető az adatvizualizálásba, 1 óra, Prof. Dr. Pongor Sándor
2. Emberi érzékelés és az adatok vizualizálása, 1 óra, Dr. Kovács Ilona
3. Gyakorlat: általános adatábrázolás, 2 óra, Dr. Ligeti Balázs

II. Blokk: Klinikai vizsgálatok eredményeinek bemutatása
1. Végpontok alkalmazása orvosbiológiai vizsgálatokban, 1 óra, Prof. Dr. Győrffy Balázs
2. Gyakorlat: Orvosbiológiai adatábrázolás, 2 óra, Dr. Menyhárt Otília

IV. Blokk: Genom és metagenom ábrázolás
1. A molekuláktól a genomon át a metagenomhoz, 2 óra, Prof. Dr. Pongor Sándor
2. Gyakorlat: Genome és metagenom ábrázolás, 3 óra, Dr. Juhász János

III. Blokk: Transzkriptom ábrázolás
1. Fürtelemzés (clustering), 1 óra, Prof. Dr. Győrffy Balázs
2. Gyakorlat: Legelterjedtebb távolságmodellező programok, 2 óra, Dr. Bartha Áron

V. Blokk: Adathálózatok
1. Hálózatok felépítése, 1 óra, Prof. Dr. Pongor Sándor
2. Gyakorlat: Hálózatépítő programok, 2 óra, Dr. Ligeti Balázs

VI. Blokk: 3D modellek proteinek és DNS ábrázolásában
1. Bevezetés a 3D modellezésbe, 2 óra, Dr. Gáspári Zoltán
2. Gyakorlat: Molekuláris vizualizáló programok, 2 óra, Dr. Juhász János, Dr. Gáspári Zoltán

VII. Blokk: Populáció ábrázolás
1. Ágens-alapú és különböző egyenletek modellezése, 2 óra, Dr. Juhász János
2. Gyakorlat: Populáció ábrázolási programok, 2 óra, Dr. Ligeti Balázs

VIII. Blokk: Agyi modellek
1. Agyi hálózati ábrázolás, 2 óra, Prof. Dr. Ulbert István
2. Agyi vizualizálási példák, 2 óra, Prof. Dr. Ulbert István