A félév aláírásának követelményei:
A gyakorlatokról történő távolmaradások száma nem lehet több a félév gyakorlatainak 25%-ánál.

A számonkérés típusa:
A félév egy projektfeladat teljesítésével zárul.

Vizsgakövetelmények:
A projektmunkában egy olyan feladatot kell megoldani, amelyet a félévközi gyakorlat során a módszereket tekintve már tanultunk, azonban új problémát tartalmaz.  A feladat elvégzése során bármilyen segédeszköz használata lehetséges.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
A projektfeladat során elért eredmény értékelése ötfokozatú gyakorlati jegy alapján történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
A gyakorlatokon elhangzott ismeretek.