Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A gyakorlati oktatáson a hallgatók részletesebben elsajátítják a genomi adatok kiértékelését.

Ennek során vagy a saját vagy egy betegből származó DNS mintából készült következő
generációs szekvenálás kiértékelésén keresztül megtanulják a genomi adatfeldolgozás
valamennyi lépését. A saját DNS mintából származó szekvenálási adatok kiértékelése csak
azon hallgatók számára lesz biztosítva, akik az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozatot
elfogadják és az elméleti és gyakorlati órákról való hiányzás nem haladja meg a 10%-ot.

A gyakorlatokat vezetik: Győrffy Balázs, Bartha Áron, Fekete János Tibor, Menyhárt Otília, Munkács Gyöngyi

Az utolsó gyakorlati alkalom során konzultációra van lehetőség.