Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

Időpont és helyszín: 2021/22-es tanév második (tavaszi) félév
PPKE, Esztergom, Majer István út 1-3.  (Semmelweis-es hallgatók részére szállást és étkezést biztosítunk)

Oktatásban közreműködő intézmény:
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

Angol nyelven:
Data Visualization in Systems Biology and Bioinformatics            

Kreditértéke: 1                  

Teljes óraszám: 30 óra, előadás: 15 óra, gyakorlat: 15 óra

Tantárgy típusa:
kötelező, kötelezően választható, szabadon választható

Oktatás nyelve:
angol

Tantárgyfelelős neve:
Prof. Dr. Győrffy Balázs

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:
Legkisebb hallgatói létszám: 10
Legmagasabb hallgatói létszám: 40

A kurzusra történő jelentkezés módja:
Neptun regisztráció, valamint a következő oldalon:
https://efop362.itk.ppke.hu/workshops/data-visualization/

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Sikeres első 4 szemeszter.