A tárgy neve: Mesterséges intelligencia – haladó szinten

Tanév: 2024/2025 I. félév (a kurzus akkreditációja folyamatban)

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Győrffy Balázs

Kreditértéke: 1
Teljes óraszám: 14 óra
                            gyakorlat: 14 óra,
Tantárgy típusa: szabadon választható

Közreműködő intézet: Orvosi Képalkotó Klinika

A tárgy oktatásának helye:
Gyermekgyógyászati Klinika, Tűzoltó utcai részleg

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Orvosi biofizika II.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók kiválasztásának módja:
Legkisebb hallgatói létszám: 5

Legmagasabb hallgatói létszám: 15 (túljelentkezés esetén a regisztráció sorrendje alapján az első 15 hallgató)

A kurzusra történő jelentkezés módja:
Neptun regisztráció