A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Pótlásra nincs lehetőség

A félév aláírásának követelményei:
Az előadásokról és gyakorlatokról történő távolmaradások száma nem lehet több a félév gyakorlatainak 25%-ánál.

A vizsga típusa: Félévközi jegy

Vizsgakövetelmények:
60%-ra teljesített teszt (60% alatt: nem megfelelt, 60-80%: megfelelt, 80% felett: kiválóan megfelelt)

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
Tesztkérdések és feladatok helyes megoldásának aránya alapján.

A vizsgára történő jelentkezés módja:
Neptun

A vizsga megismétlésének lehetőségei:
Kettő alkalommal újabb teszt formájában

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:
Az előadáson elhangzott ismeretek.