1. Kettős regisztráció: a TDK-kurzus Neptun rendszerben történő felvétele mellett a TDK munka minden megkezdett félévében a Klinika TDK felelősénél is regisztrálni kell a TDK regisztrációs adatlap kitöltésével, az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi félévben március 15-ig. A Neptun regisztráció kizárólag az adott félév tantárgyfelvételi időszakában történik.

  2. TDK igazolás: Különféle pályázatokhoz, ösztöndíj- és egyéb kérelmekhez az Egyetem TDK irodája csak annak a hallgatónak tud igazolást adni a diákköri munkáról, aki az adott félév tantárgyfelvételi időszakában felvette a TDK munka tárgyat, illetve aki a Klinikán is regisztrált és a TDK iroda nyilvántartásban is egyaránt szerepel.

  3. TDK Konferencia: A TDK konferenciára csak az a hallgató jelenthet be előadást, aki a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének hivatalosan nyilvántartott tagja, és TDK-tagságát a kutatóhely a Tudományos Diákköri Tanácsnak bejelentette. A TDK konferencián csak azok a hallgatók tarthatnak elsőszerzős előadást, akik előtte legalább két szemeszteren át folyamatosan regisztrált diákkörös hallgatók voltak az adott kutatóhelyen, illetve a konferencia félévében felvették a Neptun rendszerben a TDK munka tárgyat. A bejelentett előadásoknak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet. Egy hallgató ugyanarról a kutatóhelyről csak egy előadásnak lehet első szerzője. PhD hallgató nem lehet szerző vagy szerzőtárs a TDK-előadásban.

  4. Többszörös TDK: Egy TDK-hallgató egyidejűleg legfeljebb két helyen lehet bejelentett diákkörös. A hallgató úgy ismerhető el mindkét kutatóhelyen, ha az intézmények TDK-felelőse írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hallgató a másik kutatóhelyen is TDK-munkát végezzen.

  5. Alsóbb évfolyamos TDK: Megfelelő garanciák esetén – a témavezető és a klinika vezetőjének egyetértésével – alsóbb évfolyamos hallgatók is bekapcsolódhatnak a kutatásba, akkor is, ha az illető szaktárgyat még nem hallgatják.

  6. Érdemjegy: A félév végén a kitöltött és a témavezető által aláírt „TDK munka értékelő lap“-ot a hallgatónak a Klinika Titkárságán kell leadnia, ez alapján kerül az érdemjegye a Neptun rendszerbe. A témavezető a Klinika Titkárságára küldött e-mailben is igazolhatja és értékelheti a hallgató munkáját.

 

TDK regisztrációs adatlap

TDK munka értékelő lap

 

További információk: