A legtöbbet publikáló mozgásszervi sebészeti intézet

A Semmelweis Egyetem Ortopéd Klinikája az ország mozgásszervi sebészeti intézetei között az egyik legjelentősebb kutatóközpont. A klinikán dolgozó orvosok 60%-a rendelkezik PhD fokozattal, és további 30% jelenleg aktív PhD hallgató. Klinikánk dolgozói publikálták az ország mozgásszervi sebészeti intézetei közül a legtöbbet nemzetközi tudományos folyóiratokban, legutóbb 2011-ben 15 db eredeti közleményt. Több könyv illetve könyvfejezet is klinikánk munkája, amelyből kiemelendő az amerikai Mayo-Klinikával közösen szerkesztett, az ortopédia teljességét felölelő angol nyelvű kézikönyv, a Color Atlas of Clinical Orthopedics

Kutatási Profilok

Kutatási területeink három fő téma köré csoportosíthatóak:
1, A végtagokon előforduló csont és lágyrésztumorok kutatása
2, A mozgás biomechanikai jellemzői beleértve a növekedéssel kapcsolatos kutatásokat is
3, Sejtes terápiák kutatása, őssejtek felhasználása csontátültetésben

Klinikánkon működik az ország 4 csontbankja közül az egyik, ahol műtéti anyagból származó combfejeket készítünk elő beültetésre. Ezen kívül folyamatos munkakapcsolatban vagyunk a győri Nyugat-Magyarországi Szövetbankkal amennyiben speciális igények kielégítésére van szükség.

Tudományos műhelymunka

Szerda délutánonként klinikánk munkatársai és a gyakorlatot nálunk végző rezidensek aktuális tudományos kérdésekről és nehéz esetek megoldásáról tartanak megbeszélést. Minden hónap első szerdáján külső előadót hívunk meg, amely lehetőséget teremt interdiszciplináris eszmecserére, kooperációs kutatások indítására. Ezen alkalmak nyitottak, szívesen látjuk az érdeklődő szakmabelieket is, az aktuális programok listája megtekinthető itt (link még nem tudom hova)

Utánpótlás nevelés

Klinikának vezeti a Semmelweis Egyetem doktori iskolájának “mozgásszervi terápiák” PhD programját, illetve aktív diákköri tevékenységet folytat, amelyek részletesen az oktatás menüpont alatt találhatóak.

Klinikai vizsgálatok

Betekintés a klinikánkon belül folyó, új vizsgálati módszerekkel foglalkozó kutatásokba.

Csontbank

Az ortopédiai műtéteknél irodalmi adatok szerint a beavatkozásoknak közel 10%-ában alkalmaznak csonttranszplantációt. Klinikánkon ez éves szinten százas nagyságrendű értéket képvisel. A felhasznált csont lehet autológ, azaz saját szervezetből nyert transzplantátum, azonban az utóbbi években a világon mind több helyen jöttek létre – a fokozódó igények kielégítésére – a homológ csonttranszplantátumokat biztosító, standard feldolgozási eljárásokkal dolgozó csontbankok.