Az ortopédiai és ortopédiai-traumatológiai közös szakképzésben résztvevő kollégák rendszerint minimum 10 hónapos gyakorlatot töltenek el Klinikánkon. A célunk az, hogy a gyakorlat során mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hasznos, naprakész ismereteket adhassunk át. Ennek érdekében a szakorvos jelölteket teljes mértékben bevonjuk a Klinika munkájába, számukra folyamatos gyakorlati és elméleti képzést biztosítunk. A nálunk töltött idő alatt a jelöltek forgó rendszerben 3-3 hónapot töltenek el egy osztályon, így az ortopédia több részterületével is megismerkedhetnek.
Az elméleti ismeretek elmélyítése érdekében hetente egyszer továbbképzést tartunk, melynek során egy témát a klinika adott területért felelős oktatója segítségével a szakképzésben résztvevő kolléga dolgoz fel. Emellett a szakképzésben résztvevő kollégák aktív jelenléte fontos a Klinika szerda délutánonként tartott tudományos ülésein is.
A gyakorlati ismeretek megszerzése céljából a klinikán eltöltött idő során megfelelő számú, a képzés időartamával arányos mennyiségű műtéti és nem műtéti beavatkozást biztosítunk a képzésben résztvevők számára. A megfelelő minőségű oktató munka végzéséhez elengedhetetlen a szakorvos jelöltek folymatos jelenléte a klinikán.

Amennyiben Ön szakképzésben szeretne részt venni Klinikánkon, kérjük jelentkezzen dr. Skaliczki Gábornál!

A szakképzés részletes szabályozását alább olvashatják:

A SEMMELWEIS EGYETEM ORTOPÉDIAI KLINIKA SZABÁLYZATA A SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

1. A szakképzés időtartamát és helyét az Egyetem dékánja, ill. a Szakképzési Grémium elnöke határozza meg.

2. A szakképzés megkezdésekor a rezidensképzésért felelős oktató beosztja a résztvevőket a Klinika illetve esetenként külső akkreditált képzőhelyek osztályaira rotációs rendszerben.

3. A képzésért felelős oktató köteles a szakképzésben résztvevő kolléga érkezésekor a klinika szakképzési leckekönyvét átadni. Ez tartalmazza a szakképzés szabályzatát, valamint a képzés teljes időtartamára vonatkozó részletes munkatervet. A képzés eszerint a munkaterv szerint fog haladni. Változtatást csak kifejezetten indokolt esetben, írásban lehet kérni.

4. A szakképzés időtartama alatt a kolléga köteles teljes munkaidőben bekapcsolódni az Intézet munkájába. Ez vonatkozik a reggeli és délutáni osztályos vizitekre, a járóbeteg ambulancián végzett munkára, a műtéti tevékenységre, a betegekkel kapcsolatos dokumentációs munka végzésére, a reggeli professzori vizitekre, a szerdai tudományos- és a csütörtöki rezidensképzési értekezleteken való részvételre is.

5. A Klinika részlegein a szakképzésben résztvevő kollégák saját kórtermet kapnak, amiért felelősek. A kórteremben levő betegek referálása a reggeli professzori viziteken a kollégák feladata.

6. A szakképzés ideje alatt a kolléga aktívan részt vesz annak az osztálynak a medikus oktató munkájában, ahol éppen gyakorlatát tölti.

7. A szakképzés minőségének megfelelő szintje miatt elengedhetetlen a folyamatos munka, így heti egy szakmai nap miatti távollét engedélyezett. Amennyiben ennél több a hiányzás, úgy a képzés arányosan meghosszabbodik, ill. a leckekönyv nem kerül aláírásra. A teljes képzés és az aláírt leckekönyv a szakvizsgára bocsáthatóság fő feltétele.

8. A szakképzésben lévő kolléga teljesítmény-igazolása szakképzési leckekönyvben történik folyamatosan. A teljes gyakorlat végeztével a szakképzési leckekönyvet be kell mutatni a Klinika igazgatójának, aki a gyakorlatot aláírásával ekkor hitelesti. A hitelesítés feltétele, hogy a kilépéssel kapcsolatos ügyek is el legyenek intézve (szakkönyv, öltözőszekrénykulcs, munkaruházat leadása). Utólagos aláírás nincs.
9. A képzés során a Klinika részlegein dolgozó szakorvosok a szakképzésben résztvevőknek naprakész elméleti és gyakorlati tudástanyagot adnak. A gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében minden részleg köteles megfelelő számú konzervatív beavatkozást (rögzítő kötések felhelyezése, gipszelés, szűrővizsgálatok, injectiók beadása, stb.) és műtétet biztosítani.

Kérem a fentiek tudomásulvételét.

Prof. Dr. Szendrői Miklós
Szakképzési grémium elnöke

Dr. Skaliczki Gábor
képzésért felelős oktató