Történeti áttekintés: A hetvenes évek elején, elsősorban dr. Csató Zsuzsa Professzor Asszony kezdeményezésére kezdtek el kiemelten foglalkozni a SE Ortopédiai Klinikán csonttumoros betegekkel. Ez kezdetben leginkább diagnosztikai munkát jelentett, a betegek kivizsgálását, szövettani mintavételt, de csak ritkább esetben kuratív műtéti beavatkozást. A szövettani feldolgozás részben helyben, részben az Orvostovábbképző Intézet patológiai osztályán történt, a műtétek jelentős része pedig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben, mivel ez időben a lágyrészekbe törő rosszindulatú csontdaganatoknál –hatékony kemoterápia hiányában- szinte kivétel nélkül csonkoló műtétet végeztek. Ebben az időben alapította Csató Professzor Asszony a csonttumor regisztert is, kezdetben országos célzattal, de a külső Intézetekből beérkező nagyon kevés esetszám miatt a regiszter mind a mai napig a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának, ill. az Ortopédiai Klinikának a csonttumor regisztere maradt.

A nyolcvanas évektől dr. Vízkelety Tibor Professzor nagyobb hangsúlyt helyezett a csonttumoros betegek interdiszciplináris kezelésének szervezésére. Egy 20 ágyas fekvőbeteg részleget hozott létre a műtéti ellátás céljából. A szakmailag már stabil háttérrel adott szövettani diagnózisok talaján a csonttumorok sebészeti ellátása a Klinikán akkor kapott igazi lendületet, amikor dr. Szendrői Miklós tanársegéd, a SE I.sz. Pathológiai Intézetben szerzett patológus szakvizsgája után, átjött dolgozni a Klinikára és itt kamatoztatta tovább a csonttumorok patológiájára specializált tudását (1983). Ebbe a munkába nem sokkal később kapcsolódott be dr. Arató Gabriella is, a SE I.sz. Pathológiai Intézetből. Szendrői doktor munkahely váltása pedig Prof.dr. Vízkelety Tibor tanszékvezető, Klinika Igazgató kérése, javaslata alapján történt. 

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki az interdiszciplináris munka céljából a Semmelweis OTE II.sz. Gyermekklinikájával és az Országos Onkológiai Intézettel, ahol a nálunk diagnosztizált betegek kemotherápiás kezelésben részesültek. A kemotherápiás protokollokat nemzetközi ajánlások szerint egységesítve vezettük be. Továbbra is szoros kapcsolatunk maradt az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel, az Országos Gyógyintézeti Központ patológiai osztályával és az Országos Onkológiai Intézet sugárterápiás osztályával.

Ennek alapján mondhatjuk, hogy a Klinika jelenkori csont- és lágyrész tumor munkásságának az alapjait Csató Zsuzsa és Vízkelety Tibor teremtették meg.  

A szakmai „csapat” bemutatása: Nem sokkal később csatlakozott a csonttumor ellátáshoz a Váci Jávorszky Ödön Kórházból dr. Antal Imre is, aki már hasi sebészeti szakvizsgával is rendelkezett akkor (1988).

A következő években Szendrői Miklós doktorral Ők ketten jelentették a Klinika csonttumorokat ellátó „sebészeti csapatát”. Több, mint 30 év távlatából nézve vissza, akkor még „relatív” olyan kevés volt a tumoros esetek száma, hogy Ők ketten az általános ortopédiai betegellátás mellett végezték ezt a tevékenységet. A következő 10 évben Ők ketten elsajátították a tumorok végtagmegtartó sebészeti ellátásának alapjait és csontbank létrehozásával, illetve egy tumor-endoprotézis rendszer (Protetim Kft, Hódmezővásárhely) bevezetésével, valamint megfelelő onkológiai háttér bázis kialakításával (dr. Pápai Zsuzsa; Országos Onkológiai Intézet, majd Orvostovábbképző Intézet, később MHEK MÁV Kh.) megteremtették a végtagmegtartás feltételeit. Közben Szendrői Miklós Professzori, majd 1996-ban tanszékvezetői kinevezést kapott, Vízkelety Professzor munkásságát is folytatva. Ez időre Ő már kialakította azokkal a nemzetközi, német és angol, csontdaganatokkal foglalkozó szaktársaságokkal a kapcsolatokat, amik mind a mai napig jól működnek és alapjait adják az osztály szakmai fejlődésének (pl. Arbeitsgemeinschaft für Knochentumoren), ahonnan több közlemény mellett e területről tudományos doktori disszertáció és német nyelven megjelent monográfia is született. Tagjai lettünk az EMSOS-nak is (European Musculosceletal Oncology Society), mely kezdetben egy alig 100 tagú szellemi műhelyként indult, mostanra pedig már messze nem csak európai, hanem a világ minden tájáról érkező szakemberek 1000-1500 fős éves kongresszusává nőtte ki magát. 

dr. Kiss János, harmadikként, 1996 január 01-jétől csatlakozott a tumor osztály munkájához. Tanulmányait a SOTE-n végezte (1981–1987), majd 1994 március végéig az Ajka Magyar Imre Kórház traumatológiai osztályán dolgozott. 1992-ben szakvizsgázott traumatológiából. Kihasználva az Ortopéd Klinikán eltöltött 3 éves tudományos diákköri munka adta ismertségét, 1994. április 01-jétől kezdte meg a SE Ortopéd Klinikán a második szakvizsgához szükséges 3 éves képzését. 1997 májusban szakvizsgázott ortopédiából. 1997 október 1-jével van hivatalosan is a Klinika állományában. 

További 10 év telt el úgy, hogy Szendrői Professzorral és Antal doktorral hármasban dolgoztak a csonttumorok sebészeti ellátásában. „Mesélik”, hogy a csípőprotézisek beültetésének hajnalán (kora 80-es évek) egy műtét átlagosan 4 órát vett igénybe. Ez mostanra átlagosan 40-50 perc. A 90-es évek végén egy distalis, vagy proximalis femur resectio + protézis beültetés, hosszas és alapos tervezés után 4-5 műtéti órát jelentett. Egy belső medence resectio 9-12 órát vett igénybe. Ez volt a „learning curve”, ami természetes folyamatot jelentett. Ma egy femur resectio + protézis beültetés normál anatómia mellett kevesebb, mint 2 óra.  

Fontos megjegyezni, hogy ez a 10 év volt az, amikor a végtagi lágyrész szarkómák is bekerültek az ellátási feladatkörbe. Kezdetben évi 10-15, maximum 20 esettel lehetett számolni, de az a szám gyorsan emelkedett és elérte az évi 60-70 esetet, ami már jelentősen megnövelte az ellátandó betegek számát és arányát egy adott éven belül, de jól érezhetően megnövelte az ellátókra jutó terhelést is. Ez alatt a 10 év alatt legalább 30-40 olyan fiatal rezidens Kolléga is képeződött a részlegen, akik már az átadott tudással és tapasztalattal felvértezve folytatták gyógyító munkájukat a saját Kórházaikban. 

Antal doktor 2006-2007 –ben 1,5 évet dolgozott Németországban, ahol elsősorban vállsebészeti jártasságot szerzett, majd visszatérése után PhD fokozatot szerzett és önálló osztály vezetésével bízták meg. Osztálya profiljának a vállsebészet mellett ugyan kisebb szegmenssel, de továbbra is része maradt a csont- és lágyrésztumorok ellátása.  

Az elmúlt 20 év:  2002-ben kezdte meg a Klinikán orvosi pályáját dr. Perlaky Tamás. Már akkor kiválóan beszélt angolul és németül. Ő rögtön a „Szendrői osztályra” került és a gyermekosztályos gyakorlatot leszámítva a tumor részlegen szerezte meg mind az általános ortopédiai, mind pedig a tumorsebészeti jártasságát. Szakvizsgája után pedig negyedik tagként csatlakozott a tumorsebészeti ellátáshoz. Mostanra mind elméleti, mind gyakorlati, manuális oldalon tökéletesen képzett szakember és 20 éves gyakorlatával erős oszlopát jelenti a jelentősen megnövekedett feladatkörrel „küzdő” osztály életének.  

Perlaky Tamás után 4 évvel, 2006-ban fejezte be egyetemi tanulmányait dr. Szalay Krisztián is. Ő szintén kiválóan beszél angolul és németül. Krisztián már az egyetemi évei alatt „állandó vendég” volt a TDK munka keretében a Klinikán, Szendrői Professzor osztályán. Már hallgatóként is látványos lexikai tudással rendelkezett a csonttumorok patológiájával kapcsolatban és komoly érdeklődést mutatott a műtőben is a sebészeti munka oldaláról. Végzés után tudományos munkát ment végezni a Heidelbergi Egyetemre, ahol szintén részt vett és további ismeretek szerzett az ottani csonttumor ellátás munkájában. Hazaérkezése után pedig 2-3 évet dolgozott még az OBSI-ban is. Az ott megszerzett törés ellátási ismereteit pedig kiválóan alkalmazza azóta is a Klinikán a fenyegető törések, vagy patológiás törések ellátása során. Krisztián 2011-től tagja a csont- és lágyrésztumor munkacsoportnak. 2019-ben szerzett PhD fokozatot. Speciális érdeklődési területe a medencetáji tumorok sebészete (belső és külső medence resectio, térdprotézisek nagy revíziós műtétei). 

dr. Mogghadam Maysam Amin 2009-ben szerzett általános orvosi diplomát a SOTE-n. Származását tekintve Perzsa ősökkel, Iráni állampolgár. Maysam szintén nagy aktivitást mutatott az egyetemi évek alatt a TDK munkában és a nagyízületi endoprotetika sebészetében. 2009-2010 között önkéntesként dolgozott a Klinikán, majd 2010-2014 között a Tatabányai Kórház baleseti sebészeti osztályát erősítette. 2014-ben került vissza a SE Ortopédiai Klinikára azzal a megegyezéssel, hogy Szendrői Professzor osztályán fog dolgozni. Maysam kiválóan beszél magyarul és jól érti a magyar humort. Igazi csapatjátékos, a korábbi megegyezést betartva mind a mai napig a tumor osztály dolgozója. Az elmúlt 7 év tapasztalataival már önálló szakmai döntésekre képes a szűkebb szakterületén belül is.

dr. Drajkó Balázs a legfiatalabb tagja az osztálynak. 2017-ben végzett a SE ÁOK-n. Ő attól a perctől élvezi az osztály minden orvosának a bizalmát, amikor a klinikai állás elnyerése után azonnal Nálunk jelentkezett, hogy az Ő érdeklődési területe a végtagi csont- és lágyrésztumorok elmélete, sebészete. Az eltelt 4 évben bizonyította elkötelezettségét a szakma e szűkebb területe iránt és bizonyította jó sebészi, manuális képességeit is.    

A szakmai munka bemutatása:  

A vállövön, medencén és a négy végtagon jelentkező primer jó és rosszindulatú csont- és lágyrész daganatoknál országos feladatokat látunk el. Ez részben állandó konzultációs készenlétet jelent, másrészt mi látjuk el a magyarországi primer rosszindulatú csonttumoros betegek kb. 80%-át. Így pl. évek óta évi 10-12 új osteosarcomás beteget kezelünk. Ennél a kórképnél a várható új megbetegedések száma 1,5 eset/1 millió lakos évente, tehát kb. 15 új beteggel kell számolni Magyarországon. Évi 200-250 műtétet végzünk primer csonttumoros betegeknél, 50-60 műtétet csontáttét és 60-80 műtétet malignus lágyrésztumor miatt. Magyarországon évente kb. 300 primer malignus lágyrésztumor alakul ki. Ezek 70%-a a végtagokon van (210 új eset). Tehát, ezen új esetek 30-40%-át látjuk el elsődlegesen Klinikánkon, de sajnálatosan számolnunk kell a más Intézetekben korábban ellátott és szövődményes esetekkel is. A végtagmegőrzés és ezzel a megfelelő életminőség biztosítása gyakran multidiszciplináris sebészi megoldásokat igényel. Számos esetben, pl. a belső hemipelvectomiáknál, onkológus hasi sebész segít, de gyakran lehet szükség a tumor egy blokkban történő eltávolításánál érrekonstrukcióra, illetve a lágyrészek pótlására ér- és plasztikai sebész közreműködésére is.

Csonttumor regiszterünkben európai mértékkel is igen jelentős anyaggal rendelkezünk. 2019-ben már több mint 8000 csonttumoros beteg klinikai adatait, röntgen, CT, MR képeit, szövettani anyagát tároltuk (1. táblázat). Tumorbankunkban jelentős számú tumorszöveti mintát (több mint 500) tárolunk mélyfagyasztott állapotban.

A musculosceletalis daganatok kezelésének fejlődése eredményeképpen hazánkban elsőként vezettük be a végtagmegtartó műtéteket, amelyeket adott feltételek esetén végzünk nagy malignitású csonttumoroknál, így pl. lágyrészekbe törő osteo- és Ewing sarcomáknál. Tízéves utánkövetési eredményeink igazolták a végtagmegőrzés jogosultságát. Helyes műtéti indikáció és a hatékony kemotherápiás protokollok mellett a betegek életkilátásai nem voltak rosszabbak, mint az amputált csoportban. A csonttumorok ellátásában alkalmazott végtagmegtartást az évek során minden nagyízület környékére kifejlesztettük, így lehetőség van vállövi resectiók utáni rekonstrukcióra, részben Protetim típusú tumor endoprotézissel, részben saját fibula átültetéssel, részben csontbankból származó humán, masszív osteochondralis graft beültetéssel. Ezen megoldások alapvetően csak stabilizálták a végtagot és a vállízületet, de aktív mozgást nem engedtek. Az un „delta”, vagy „reverz” vállprotézisekkel viszont már aktív vállmozgások is elérhetők a resectiok után. 

Ugyanígy, könyöktáji resectiók után is rendelkezésre áll tumorprotézis, vagy csontbankból származó homológ graft, megfelelően jó funkció elérésével. Az alsó végtagon a femur proximalis harmadának eltávolítása után kezdetben Protetim típusú tumorprotézist használtunk a csípőízület mozgásainak pótlására. A protézisek vápa részének fejlődése hosszú utat járt be. Mostanra már a cement nélküli vápa és az abba illő, a luxációkat hatékonyan gátló „constrained” műanyag betét használatos. A következő lépés már a „dual mobility cup” bevezetése lesz. Térdtáji resectiók után -megfelelő indikációval- az 1990-es évek elejétől alkalmazzuk a magyar, Protetim típusú cementes tumorendoprotézist és 1989-től a Howmedica típusú, cement nélküli tumorprotézist. Az utóbbi bevezetését az OEP-pel kialakított egyedi tumorprotézis finanszírozási rendszer tette lehetővé. A rendszer akkor minden szempontból újnak és korszerűnek számított. Ezt a cement nélküli endoprotézis rendszert a Bécsi Ortopédiai Klinikán dr. Rainer Kotz Professzor dolgozta ki. Ezt a protézis elsősorban fiatal korban, primer tumorok esetében végzett térdtáji, végtagmegtartó műtéteknél használtuk. A megfelelő stabilitás és mechanikai ellenálló képesség tette lehetővé, hogy a betegek kiváló életminőséget érhessenek el ezzel a protézissel. Ugyanennek a protézis rendszernek a még növekedésben lévő gyermekeknél alkalmazott, úgynevezett növekedési típusának beültetését is alkalmaztuk, mely kivédi a növekedés során egyébként kényszerűen kialakuló végtagrövidülés kellemetlen hatásait. Ezen protézisek a világpiacon jelentkező éles versenye tette szükségessé, hogy a Howmedica rendszert 2015-től a Waldemar-LINK féle rendszer és e mellé 2018-tól a Johnson & Johnson rendszer váltsa fel. A végtagmegtartó műtétek kiterjednek a medencetájon jelentkező malignus tumorok eseteire is. Klinikánkon 1986-óta végzünk a medencegyűrű csontjait érintő tumorok miatt úgynevezett belső és külső hemipelvectomiákat.

Csontbankot hoztunk létre társintézetekkel együtt, ahol modern körülmények között, mélyfagyasztott vagy liofilizált formában tárolunk homológ csontszegmenteket és porccal fedett ízületi, úgynevezett osteochondralis graftokat. Mostanra már évente kb. 40-50 tumor endoprotézis ill. 5-10 homograft beültetését végezzük.

A fentiek eredményeképpen a kezelési stratégia alapvetően megváltozott: míg a 70-es évek elején a nagy malignitású csonttumorok döntő többségénél csonkoló műtétet végeztünk 30%-os ötéves túlélési eredmények mellett, addig jelenleg kb. 70-75 %-ban végtagmegőrző műtét történik, átlagosan 75%-os ötéves túléléssel. Másrészt éppen a modern kemo- és radioterápia, hormonkezelések, biológiai terápiák időszakában nőtt meg a hatékony onkológiai kezelések és a hosszú tünetmentes túlélés lehetősége.

Részt veszünk a nemzetközi tudományos élet musculoskeletalis daganatokkal foglalkozó társaságainak munkájában, így pl. alapító tagjai vagyunk az EMSOS-nak (European Musculosceletal Oncology Society), vezetőségi tagja az Arbeitsgemeinschaft für Knochentumoren-nek, résztvevői a legnagyobb európai multicentrikus osteosarcoma stúdiumnak, a COSS-nak (Combined Osteosarcoma Study).

*** 2004-től vezettük be az ismert genetikai háttérrel rendelkező csontanyagcsere betegség, ill. tumorszerű elváltozás, a fibrosus dysplasia kezelésében a gyógyszeres biszfoszfonát kezelést, mint olyan „konzervatív” jellegű gyógyító eljárást, ami már szintén több esetben tett szükségtelenné nagyobb sebészi beavatkozást.

*** 2007-től vezettük be az alapvetően jóindulatú csonttumor, az osteoid osteoma sebészi kezelésében a CT vezérelt fedett felfúrást és radiofrekvenciás thermokoagulatiot, mint olyan minimál invazív eljárást, ami azóta teljesen felváltotta az olyan kiterjesztett sebészi feltárást és csontvesztést okozó műtétet, ami után a beteg akár véglegesen is munkaképesség csökkentté válhatott. Az eljárás gyors, biztonságos és nem jelent megterhelést még a nehezen elérhető, ízület közeli, ill. mélyen a csont állományában lévő osteoid osteomák esetében sem. Évente kb. 30 esetben végezzük a kezelést, mostanra már 280 felett jár a kezelt esetszám. 

*** dr. Kiss János 2010-ben 3 hónapos gyakorlatot töltött Münsterben, Németország legnagyobb csonttumor centrumában, a medencetáji csonttumorok sebészetét tanulni. Itt is a végtag megtartása, megtarthatósága a legfontosabb cél. Korszerű elv a resectios műtét rekonstruktív szakaszában az un. femur-sacrum transpozitio, ahol a femurfejet –heges álízület képzés céljából- Trevira háló segítségével rögzítjük a sacrum massa lateralisához. Ebben a megoldásban minimális a fémanyag, mérsékeltebb a szövődmények veszélye és gyors a rehabilitáció. Az eltelt időben több olyan technika is elterjedt a medencegyűrű és csípőízület pótlására (Lumic-féle acetabularis tölcsér, 3D nyomtatás és CT vezérelt navigált implantatio), amelyek a magyar viszonyok között is kis esetszám, valamint a meglévő technikai, tárgyi és finanszírozási feltételek mellett nem kerültek bevezetésre. Ezen a téren a következő 10 évben remélhetünk változást.    

*** Az egyik leggyakoribb előfordulású és sok esetben nagy volumenű csontveszteséget is okozó csonttumor, az óriássejtes csonttumor (régi neve osteoclastoma) egyik legújabb és már bíztató eredményeket is mutató kezelési lehetősége a biszfoszfonát terápia, ill. napjainkban a RANK-ligand gátlással csontfelszívódást gátló új gyógyszer a Denosumab therápia. Terveink szerint ebben a programban is aktívan rész kívánunk venni, ill. már társultunk külföldi csonttumor centrumok hasonló programjaihoz. Megjegyzendő azonban, hogy az elmúlt 4-5 év kezelési eredményei multicentrikus és nagyobb esetszámokon már rávilágítottak arra, hogy a kezelés sokkal inkább tüneti, mint kuratív jellegű és csak bizonyos lokalizációkban és főleg kiújult eseteknél használható, a definitív sebészi kezelés idejének halasztása, jobb csontszerkezet elérése céljából.     

*** A végtagi malignus lágyrész szarkómák jelentős része és a bőr eredetű malignus hámtumorok döntő többsége olyan nagy területű bőrt fog be, érint, hogy a tumor szélesen az épben való eltávolítása után a bőrhiányos terület direktben nem zárható, nem fedhető be. Plasztikai sebész Kollégát hívni minden ilyen műtéthez nem lehetséges. Az osztály ilyen jellegű műtéti gyakorlatában hozott döntő áttörést a vákuumos sebkezelés, sebzárás bevezetése és egy elektromos Humby-dermatom, vagy Humby kés beszerzése. A vákuum technika egy igazi űrtechnika, melynek segítségével bármekkora bőrhiányos terület kezelhető úgy, hogy a sebalapi keringés mikrocirkulációja és ezzel a sarjszövet képződés üteme a sokszorosára fokozódik, miközben maga a seb steril marad. 8-10 nap alatt olyan vérbő sarjszövet alakul ki, amire méret pontosan és egyenletes vastagságban tudunk félvastag bőrt helyezni. A módszer lényegében kiváltotta (a tizedére csökkentette) a plasztikai sebészi közreműködését.     

*** A SE Ortopédiai Klinika doktori programjának egyik alprogramja 7 témával megfelelő keretet nyújt mind a primer- mind az áttéti, mind a lágyrésztumorokkal foglalkozni kívánó (alapkutatási és alkalmazott klinikai tanulmányok) PhD hallgatók részére. A Prof. Dr. Szendrői Miklós által vezetett doktori iskola eme alprogramjában eddig már 11 olyan PhD született, aminek bázisát –többek között- a tumor regiszter anyag adta.  

*** Szintén Szendrői Professzor úr közreműködésével alakult meg 8 éve az a Csont- és Lágyrésztumor centrum, amiben a témában jártas patológusokkal, onkológusokkal, sebészekkel, ér- és plasztikai sebészekkel dolgozunk együtt. Ennek keretében egy Mozgásszervi Tumor tanszékcsoport jött létre melynek gerincét az Ortopédiai Klinika adja, a Klinika mellé van rendelve. Vezetője dr. Pápai Zsuzsa onkológus, egyetemi Tanár.    

 

*** A dr. Szendrői Miklós és a Hódmezővásárhelyi Protetim Orvosi Műszergyártó Kft (megalapítója Juhász Imre) együttműködése alapozta meg a végtagmegtartó műtétek során alkalmazott csípő-, térd-, váll-, könyök- és diaphysealis tumorendoprotézis család kifejlesztését. Mind a mai napig ez az egyetlen közös fejlesztésű és hazai gyártású, ilyen jellegű nagyízületi tumorendoprotézis fejlesztés. Tumorprotézis regiszterünk adatai alapján 2010-ig 285 darab protézist ültettünk be. Ez a szám 2020-ig elérte a 340-et. Sajnálatos módon, az Európai Unió által deklarált és megkövetelt szabványosítás folyamatot a Cég már nem tudta vállalni és megszüntette eme termékcsalád forgalmazását.       

A jelen és a jövő:  

A SE Ortopédiai Klinika és ezzel a csont-, lágyrésztumor osztály „jelenkori” működése 2016.04.01-jével kezdődött, amikor a Karolina úti épületből átköltöztünk a Korányi Klinikai Tömb újonnan átadott épületébe. A költözés nagy nyertese az első naptól a betegellátás színvonala volt. A 2. emelet 1-es osztályt foglaltuk el, 26 ággyal. 2 négy ágyas, 2 három ágyas és 6 kétágyas kórtermet jelen ez, minden szobában külön WC, zuhanyozó és légkondicionálás van. Habár az alapterület jelentősen szűkült a korábbi állapothoz képest és ez kezdetben megnehezített a betegellátást, de az átállás már megtörtént. A költözéssel 3 területen jelentősen megnőtt a betegellátás és a tumorokkal foglalkozó szakmai munka színvonala. Az egyik az új, kórszerű és tágas műtéti traktus volt, a másik az a 29 ágyas ITO (intenzív terápiás osztály), ami által a nagyobb, a betegeket jelentősen megterhelő, hosszú, vérigényes műtéti beavatkozások után Őket el lehetett helyezni állapotuk stabilizálódásáig. A harmadik ilyen pozitív irányú változás a radiológiai háttér kiegészülése volt új, kórszerű rtg, CT és MR gépekkel, amikhez már egy új PET-CT lehetőség is társult, illetve jelenleg folyamatban van egy második MR gép telepítése is. A korábbi, akkor új, mostanra 5 éves CT készüléket is 2021 év végén cserélték ki egy újra, lényegesen jobb felbontást adva a csontszerkezet vizsgálatához. Ezen képalkotók segítségével a tumoros esetek kivizsgálása, diagnosztikája a pontosság és gyorsaság tekintetében is több szintet lépett előre, jelentősen megkönnyítve és modernizálva ezzel a betegellátást.             


1. kép    Prof.Dr. Csató Zsuzsa


2. kép    Prof.Dr. Vízkelety Tibor 


3. kép    SE Ortopédiai Klinika „tumor csapat” (Balról   dr. Antal Imre; dr. Szalay Krisztián; dr. Kiss János; dr. Perlaky Tamás; Prof.Dr. Szendrői Miklós)


4. kép    dr. Mogghadam Maysam Amin


5. kép dr. Drajkó Balázs

1. táblázat
SE Ortopédiai Klinika, Budapest,    Csonttumor regiszter

 (1975 – 2019)
The full contents of the register

Primery malignant bone tumours 1620
Benign bone tumours 4209
Tumor-like bone laesions 1197
Metastatic bone laesions 850
Undifferentiated bone sarcomas 253
Összesen 8129