A váll- és könyöksebészeti részlegen több, nagy tapasztalattal rendelkező, nemzetközileg is elismert szakorvosunk dolgozik: Dr. Antal Imre, Dr. Kocsis György és Dr. Skaliczki Gábor. A vállsebészeti profil munkájában aktívan részt vesznek Dr. Sallai Imre és Dr. Weninger Viktor rezidensek, valamint Kovács Beáta és Várnagy Anna gyógytornászok. A váll- és könyöksebészeti részleg az Üllői út 78/b alatt, az épület második emeletén található, metróval megközelítve a Semmelweis Egyetem Klinikák állomástól érhető el.

Klinikánkon mindig is volt hagyománya a váll- és könyöksebészetnek. Az adott kor feltételeinek és ismereteinek megfelelő tevékenységet folytatott Dr. Sillár Pál, Dr. Kéry Lajos, Dr. Cser Imre és még mások. A válltáji tumorok sebészetében áttörést jelentett Dr. Szendrői Miklós tevékenységéhez kapcsolódóan a Klinika tumorsebészeti profiljának bővítése, ezáltal a modern, végtagmegtartó műtétek bevezetése váll- és könyöktáji tumorok eseteiben is. 

A nyolcvanas évektől kezdve a váll- és könyöksebészet egyre inkább önálló ágként jelent meg, így Klinikánkon is megalakult a váll- és könyöksebészeti részleg. Először Dr. Kiss Jenő több éves angliai sebészeti és tudományos tapasztalatait felhasználva indult az osztály működése, később – szintén angliai tapasztalatszerzés után – kapcsolódott a munkába Dr. Mersich István. Ezeken az alapokon szerveződött újjá a részleg 2008-ban, ekkor már Dr. Antal Imre németországi és Dr. Skaliczki Gábor olaszországi és Dr. Kocsis György angliai tanulmányainak felhasználásával.

A részleg munkája dinamikusan fejlődik, minden évben körülbelül 15-20 %-al nő a beavatkozások száma az előző évihez képest, jelenleg évente kb. 150-200 műtét történik. A műtéteket követően a betegek szakképzett gyógytornászok által vezetett rehabilitáción vesznek részt. A nem tumoros jellegű betegségek kezelésében a műtéti tevékenység a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően erőteljesen az arthroscoppal (ízületi tükrözéses módszer) végzett, minimál invazív, fedett beavatkozások irányába tolódott el. Így a visszatérő vállficam esetén végzett Bankart műtétek, biceps tenotómiák és tenodézisek, az ütődéses szindrómánál gyakori subacromiális dekompressziók, a befagyott váll miatti műtétek, illetve a rotátorköpeny meszesedésével járó tendinitis calcificans miatt végzett beavatkozások és a rotátorköpeny-szakadások rekonstrukciói szinte kizárólag arthroscopos technikával történnek.

Emellett több új arthroscopos módszer is bevezetésre került, így többek között a fedett kulcscsontvég eltávolítás, vagy hátsó vállízületi instabilitás esetén a hátsó stabilizálás. Szintén gyakran végzett eljárás a Klinikán az elülső instabilitások esetén végzett Latarjet műtét, vagy a masszív, 5 cm-nél nagyobb rotátorköpeny szakadások ellátására alkalmazott izomátültetések, melyekkel még ezekben a súlyos állapotokban is sikerül funkcionális javulást elérnünk. Ez utóbbi műtéttípusok nyitott feltárásban történnek. Az arthroscopos beavatkozások esetén a kórházi benntartózkodás ideje minimális, a beteg a műtétet követő napon, a gyógytorna után hazamehet, míg a nyitott feltárásban végzett műtétek után 3-4 napig marad a Klinikán. A kart a legtöbb esetben a beteg által előre beszerzett kartartóban rögzítjük. 

Az endoprotetikai tevékenység is jelentősen fejlődött, gyakorlattá vált a reverz protézisek beültetése, továbbá új típusú cement nélküli protézisek implantációja, revíziók végzése. A betegek az endoprotézisek beültetésének és az azt követő intenzív gyógytornának köszönhetően jelentős funkciójavulást és fájdalomcsökkenést tapasztalhatnak. A kórházi benntartózkodás ideje ez esetben általában 3-7 nap. Ezalatt az idő alatt a beteg minden nap végez tornát gyógytornász irányításával aktívan, illetve passzívan, vállmozgató gép segítségével. A váll- és könyöksebészeti műtéteket követően a rehabilitáció általában fél-egy évig tart, a beavatkozás súlyosságától függően.

Betegeinket részlegünkre előzetes előjegyzés után tudjuk fogadni. Az előjegyző orvos részletes felvilágosítást ad a befekvéshez szükséges vizsgálatokról, azok menetéről, a befekvés időpontjáról, helyéről. A látogatást a Klinika általános látogatási rendje szerint lehet megtenni.

Az eredmények tudományos igényű feldolgozása érdekében megindult egy adatbázis létrehozása, melybe minden, a Klinikára vállbetegséggel kerülő beteg adata bekerül, lehetővé téve ezáltal a prospektív klinikai vizsgálatokat. Részlegünk munkatársai rendszeres résztvevői a hazai és nemzetközi váll- és könyöksebészeti kongresszusoknak, a hazai és nemzetközi társaságok tagjai, illetve tisztségviselői. Vállsebészeti témában két PhD iskolát is vezetnek, melyben többek között a vállbetegségek mozgásanalízisével, új típusú váll- és könyökprotézisek tervezésével foglalkoznak. Tudományos munkájukat számos hazai, illetve nemzetközi kongresszuson elhangzott előadás mellett több közlemény és könyvfejezet is fémjelzi. A graduális képzésben, valamint az ortopéd-traumatológus szakképzésben és szakorvosi képzésben részlegünk felelős a váll- és könyöksebészet oktatásáért, emellett munkatársaink rendszeresen szerveznek továbbképző kurzusokat is.