Várólista Szabályzat letöltése (word.docx)

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 24/2007 (II.22.) sz. határozata értelmében az Egyetemi Várólista Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Ortopédiai Klinika a következő Klinikai Várólista Szabályzatot alkotta meg:

1.
Az Klinikai Várólista a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely a 2. pontban részletezett műtétek meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében kerül kialakításra és az Egyetem honlapján publikálásra.

2.
A Várólistára azon biztosítottak (betegek) kerülnek, akik műtéti előjegyzési időpontot kaptak az Ortopédiai Klinikán szakrendelést végző szakorvosoktól az alábbi műtétekre:
a. csípő arthroplasztika és revízió (csípő várólista)
b. térd arthroplasztika és revízió (térd várólista)
c. boka arthroplasztika és revízió (boka várólista)
d. váll arthroplasztika és revízió (váll várólista)
e. könyök arthroplasztika és revízió (könyök várólista)

3.
Amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást és a Klinika betegellátási kapacitásai (ágyszám) ezt szükségessé teszik, vagy ha a biztosított részére az adott hónapban az OEP nem nyújt finanszírozást a teljesítmény volumen korlát (TVK) felett a Klinika a 2. pontban rögzített műtétek elvégzését várólisták alapján teljesítik.

4.
A Klinikai Várólistát az Ortopédiai Klinika alakítja ki és vezeti azt. Ezzel felelős munkatársakat (felelős koordináló orvos és várólistát karbantartó adminisztrátorok) bíz meg a Klinika igazgatója. Az Egyetem Főigazgatója az Egyetemi Várólista Szabályzatban foglaltak szerint felügyeletet gyakorol a Klinikai Várólista felett.

5.
A várólistára a biztosítottakat érkezési sorrendben kell felvenni, ettől csak az e Szabályzat 8. és 9. pontjában rögzített esetekben és módon lehet eltérni, a megfelelő indok(ok) egyértelmű megjelölésével. Ha változás áll be a biztosított Várólistán elfoglalt helyét illetően, a beteget a felvétel során, általa megadott elérhetőségei egyikén keressük.

6.
A Várólista az adott műtétre besorolt biztosítottak személyazonosító adatait tartalmazza: családi és utónév, születési dátum, TAJ, MedSol által generált központi betegazonosító (KBA) szám. Ehhez hozzá kell rendelni az ellátásra jogosultság sorrendjét, illetve a műtéti befekvés várható időpontját, amely azonban a 3. pontban foglaltaktól függően változhat – erre a műtétre előjegyzett beteget figyelmeztetni kell. A Várólistán szereplő adatokat és a biztosítottak egyéb adatait az Adatvédelmi Törvénynek és az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kell kezelni. A biztosítottak a publikus internetes oldalon közzétett Várólistán a KBA szám alapján követhetik nyomon a műtét elvégzésének várható sorrendjét és időpontját. A KBA számot a műtétre előjegyzett beteggel írásban közölni kel (ambuláns lap formájában).

7.
A Klinikai Várólista az egyes szakrendelést végző előjegyző szakorvosok műtéti előjegyzéseit tartalmazza. A műtéteket végző orvosok műtéti leterheltsége nem egyforma, ezért a biztosítottak várólistára kerülése egyes orvosok esetében aránytalanul távoli időpontot jelenthet (10-12 hónapos várakozás). Ezt a biztosítottal a műtéti előjegyzéskor közölni kell, és fel kell ajánlani korábbi műtéti lehetőséget más szakrendelést végző orvosnál. Amennyiben a biztosított ezzel a lehetőséggel nem él, ráutaló magatartásával elfogadja a várólistára kerülést és az ott elfoglalt pozícióját.

8.
A biztosítottak Várólistán elfoglalt helye az alábbi esetekben sorolható hátrébb (tehát időben későbbre):
a. adott hónapban TVK túllépése,
b. implantátum keret gazdálkodás túllépése,
c. adott ágyszámon elhelyezhető betegek számának túllépése,
d. sürgősségi esetek elsőbbsége,
e. a biztosított általános belgyógyászati állapota, kivizsgálásának hiányosságai miatt, amit az aneszteziológiai ambulancián állapítottak meg,
f. technikai jellegű akadályok (pl. műtő műszaki állapota),
g. az eü. személyzet létszámából adódó akadályok (pl. járványos megbetegedés),
h. vis maior kategóriába sorolható esemény (pl. elemi kár).

9.
A biztosítottak Várólistán elfoglalt helye az alábbi esetekben sorolható előrébb (tehát időben korábbra):
a. szövődmény fellépésének fenyegető veszélye (csont törése, beroppanása, implantátum mechanikai ártalma, érsérülés veszélye, stb.),
b. heveny fertőzéses (szeptikus) állapot,
c. sürgős szükség esete, életet veszélyeztető állapot,
d. gyors állapotromlással járó kórképek, melyet a kezelőorvos állapít meg,
e. egyéb előre nem látható sürgősség ellátást indokoló állapot.

10.
A Várólista Szabályzat gyakorlati megvalósításáról külön Végrehajtási Utasítás rendelkezik.

Budapest,  2022

Prof. Dr. Szőke György
Klinika igazgató