A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben végzett hallgatók részére a „Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse” cím elnyeréséért.

A kitüntetés célja az egyetemen éveken át tartó kiemelkedő tudományos munka elismerése. A kitüntető címet az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a beérkező pályázatok elbírálása után ítéli oda maximum tizenkettő hallgatónak a kari reprezentációtól függően.

A pályázat pénzdíja: bruttó 100.000,- forint.

A kitüntetést a 2022. évi egyetemi TDK Konferencia megnyitóján, 2022. február 9-én vehetik át a nyertesek.

A pályázati jelentkezési lap elérhetősége: https://forms.gle/QLFyJ4Ah9M5FaVVr5

A pályázati jelentkezési lap kitöltési határideje: 2021. november 15. 24h

Pályázati feltételek:
-a pályázó a Semmelweis Egyetem bármely karának 2020/2021. tanévben végzett hallgatója (BSc-n is)
-a hallgató korábban még nem pályázta meg, illetve nyerte el a „Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse” kitüntetést.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot
– a diploma másolatát
– a diákkörös hallgató vázlatos szakmai önéletrajzát (ebben különösen: OTDK-n, TDK-
konferenciákon elért eredményeit, rektori pályázaton elért helyezéseit)
– az önéletrajz mellékleteként egy-egy másolatot a megjelent tudományos közleményeinek 1. oldaláról, valamint a tudományos konferenciákon és fórumokon elhangzott előadásainak, bemutatott posztereinek absztraktjáról.

Beküldési cím: office.se.tdk@gmail.com

Beküldési határidő: 2021. november 15. 24h