A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy az impakttal rendelkező tudományos folyóiratokban megjelenő elsőszerzős cikkek szerzőit pénzjutalomban részesíti.

Egyetemünk diákkörös hallgatói diákköri éveik alatt egyre több olyan, in extenso (nem abstract és nem review jellegű) elsőszerzős cikket közölnek, amely impakttal rendelkező nemzetközi tudományos folyóiratban lát napvilágot.

Ezen kiemelkedő teljesítmények elismerésére és bátorítására a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy e cikkek szerzőit pénzjutalomban részesíti, és mind a szerzők, mind témavezetőik nevét honlapján, illetve az Orvosképzés folyóirat hasábjain nyilvánosságra hozza. A pénzjutalom összege a cikkeket közlő újság impakt faktorától függ.

A pénzjutalmakat a tanúsító oklevéllel együtt az egyetem TDK konferenciájának megnyitó ünnepségén adjuk át. A külföldön készült cikkeket is elfogadjuk, de csak akkor, ha a Semmelweis Egyetem mint kutatóhely neve is szerepel az adott folyóiratban. Ezúton is kérjük a diákkörösöket és a TDK felelősöket, hogy amennyiben ilyen cikkről tudomást szereznek, jelentsék be a koordinátornál.

A publikációkért járó jutalmak minden évben a TDK Konferencia megnyitójánkerülnek átadásra. Minden évben kizárólag azoknak a hallgatóknak áll módunkban díjazni a munkáját, akik arról az aktuális TDK konferencia regisztrációs határidejének lejártáig jelzik a TDT felé a publikáció tényét.

A megjelent tanulmányokat annak bibliográfiai adataival, a TDK hallgató és témavezetőjének megnevezésével a semmelweis.tdk@gmail.com címen lehet bejelenteni. Az üzenet tárgya “Publikációs pályázat” legyen.