Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

Borsányi Gyöngyi: Magyarország cigány lakosságának fogazati állapota 2018

Németh Réka: Látásfogyatékos páciensek ellátása 2018

Dr. Nagyné Varga Judit: A fogászati turizmus jelentősége és hatása a magyarországi fogbeteg ellátásra 2018

Oláh Gergely: A fogászati implantológia mikrobiológiai vonatkozásai 2018

Sebestyén Vera: A korai orthodontiai kezelés mellett és ellene szóló érvek áttekintése a szakirodalom alapján 2018

Schuber Dóra: Az impaktált fogak diagnosztikája és fogszabályozó kezelése 2018

Tejeda Tamás Márk: Praeprotetikai műtétek alkalmazásának lehetőségei 2018

Iványi Dóra: Implantátumok eltávolításának lehetőségei 2018

Simicskó Eszter: Antikoaguláns terápiában részesülők szájsebészeti ellátása 2017

Kiss Dorottya: Fenntartó kezelés az implantológiában 2017

Gyimesi Klára: Az analóg és digitális teleröntgen kiértékelés összehasonlító vizsgálata 2017

Uhlár Levente: Szájöblítők jelentősége a fogászati prevencióban 2017

Kapor Klára: A bölcsességfogak előtörési helyigénye 2017

Bálint Ágota: Kivehető és rögzített fogszabályozó készülékek mellékhatásai 2017

Gréger Ágnes: Radioterápiát kapott betegek szájüregi elváltozásai 2017

Pörzse Virág: Invisalign típusú rendszerek értékelése 2017

Szládicsek Viktória: Antibiotikumok alkalmazása a szájsebészetben 2017

Tóth Viktória: Hőmérsékletváltozások szájüregi hatásai 2017

Nikoli Rebeka: Szájsebészeti vonatkozások cardiovascularisan kompromittált páciensek esetében 2017

Pénzes Dorottya: A foghúzás során megnyílt arcüreg zárásának lehetőségei 2017

Cseh Richard: Az odontogén cysták jellemzői és sebészeti megoldásuk lehetőségei 2017

Bartus Tamás: Várandós kismamák fogászati kezelésének lehetőségei 2016.

Derdák Dóra: A dentális biofilm hatása az általános egészségi állapotra 2016.

Gángó Júlia: Az ízérzékelés sajátosságai, jelentősége és változása különböző hatásokra 2016.

Krisztyián Réka: Horgonyimplantátumok használata a fogszabályozásban 2016.

Szekér Julianna: Törekvések a fogszabályozó kezelés szükségességének, komplexitásának és eredményességének objektív meghatározására indexek segítségével 2016.

Varga Klaudia: Biszfoszfonát kezelésben részesülő betegek fogászati kezelése, a rendelkezésre álló evidencia ma 2016.

Somogyi Andrea: Adhezív anyagok szerepe és alkalmazása a teljes lemezes fogpótlások rögzítésében 2015.

Fekete Júlia: A dohányzás okozta nyálkahártyaelváltozások és kezelésük 2015.

Dobos Bettina: Immunszuppresszált betegek szájüregi mellékhatásai 2015.

Tóth Zsófia: A teleröntgen felvételek digitalizálásának módszerei azok pontossága 2015.

Leskó Zsuzsanna: Az önligírozó backetek a fogszabályozásban, marketing és valóság, tényleges előnyök és hátrányok 2015.

Orsós Mercédesz: A fogászatban használt fémötvözetek quantitatív és qualitatív jellemzői 2015.

Körhegyi Eszter: A mosoly megjelenési formái időskorúak esetén 2015.

Felső Zita: A mosoly megjelenési formái fiatalkorú páciensek esetén 2015.

Deraghme Alex: RANK ligand the state of knowledge, biology, clinical and oral surgical implications 2014

Horváth Nikoletta: RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai

Kléner Viktória: Szociális otthonban élő gerontológiai ellátást igénylő páciensek fogászati gondozásának lehetőségei 2014

Nagy Eszter: Vertikális augmentációs lehetőségek az implantológiában 2014

Simon Tímea: A HPV szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában 2014

Sitku Lili: Overdenture fogpótlások finommechanikai rögzítő eszközeinek összehasonlító elemzése 2014

Tyler Slipacoff The Use of Barrier Membranes in Pre-Implant Bone Grafting 2014