A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet részt vesz az alapoktatási, szakorvosképzési és szakorvos továbbképzési feladatokban. Osztálystruktúrája a közösségi fogászat (community dentistry) kívánalmai szerint kerül kialakításra. A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben a következő osztályok vesznek részt a betegellátásban:

 • Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály,
 • Szájsebészeti Osztály (dentoalveoláris szájsebészet),
 • Implantológiai Osztály,
 • Parodontológiai Osztály,
 • Orális Medicina (szájnyálkahártya betegségek) Osztály,
 • Orális Diagnosztika Osztály,
 • Prevenciós Osztály,
 • Fogpótlástani Osztály,
 • Endodonciai Osztály,
 • Gyermekfogászati Osztály,
 • Fogszabályozási Osztály,
 • Gerostomatológiai – Helyreállító Protetikai osztály,
 • Radiológiai Osztály,
 • Fogászati Infektológiai Osztály.

Az egyes osztályok mozaikrendszerben működnek. Az intézet, mint „oktató kórház”, valamint az intézet sokrétű beteganyaga lehetőséget nyújt igen sokféle fogászati megbetegedés megismerésére, gyógyítására, és tudományos feldolgozására. Az intézet részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban egyaránt, jelenleg a Sürgősségi fogászat, a Gerostomatológia és a Szájüregi rákok című tantárgyak tartoznak hozzá, valamint elindult a fogászati klinikai higiénikus és fogtechnikus OKJ képzés.