Intézetünk kiemelten fontosnak tartja kutatás és innováció szerepét. A jelentős mértékű betegellátás mellet a tudományos terület dinamikusan fejlődik. Mára már hat oktatói státuszon levő kolléga és több kutatócsoport működik az intézetben, akik az epidemiológiai kutatások mellett implantációs csontpótlással kapcsolatos témában is kutatnak.  Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel és a Pető András Karral kialakított munkakapcsolatunk is jelentős tudományos potenciállal bír és számos publikáció született már az együttműködésből. Az Intézet oktatói és PhD hallgatói rendszeresen publikálják eredményeiket kiemelkedő nemzetközi és hazai fogászati, anyagtudományi és élettudományi szaklapokban.

PÁLYÁZATOK, KONFERENCIÁK

Az Kar tudományos eredményességét jelzi, hogy számos nemzetközi és hazai pályázat résztvevője, mint pl. NIH (National Institute of Health, USA) NKFIH, EFOP pályázatok. Közös kutatási tevékenységet folytat az NIH, az ACTA (Amszterdam, Hollandia), a Berni Egyetem (Svájc), Torontói Egyetem (Kanada), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóival, együttműködik a számos külföldi és minden hazai fogorvos-képző hellyel, valamint az egyetemen belül az Általános Orvostudományi Kar elméleti intézeteivel.

Az Intézet oktatói aktív résztvevői a szakterületi hazai és nemzetközi konferenciáknak.

A fiatal kutatók munkáját az évente megpályázható Kari Kutatási Pályázat is támogatja.

A FŐBB KUTATÁSI TERÜLETEK A KÖVETKEZŐK:

anyagtani, implantológiai vizsgálatok, orális daganatok prevenciójával, szűrésével és terápiájával kapcsolatos vizsgálatok, csontregenerációval és csontpótló anyagok fejlesztésével, felhasználásával kapcsolatos vizsgálatok, szájképletek vérkeringésével, keringésszabályozásával kapcsolatos vizsgálatok, mikrosebészeti módszerek fejlesztése, nyálmirigyek vizsgálata, fog eredetű őssejtekkel valamint biológiai szövetépítéssel (tissue engineering) foglalkozó kutatások, epidemiológiai felmérések, fogszín-meghatározással és CAD-CAM technikával kapcsolatos vizsgálatok, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

TDK, PHD

A Kar növekvő kutatási aktivitását jól jellemzi, hogy mind az egyetemi, mind az országos Tudományos Diákköri Konferencián már önálló Fogorvostudományi szekcióban mutathatják be a kutató munkájukat a hallgatók, továbbá a Klinikai Doktori Iskolán belül önálló Fogorvostudományi Program is működik.