FSZOI Házirend 2018

Az alábbi dokumentumok csak jogosultság esetén hozzáférhetőek:

Szervezeti és Működési Rend (SzMR)

Egységszintű Működési Szabályzatok (EMSZ-ek)

 • Betegfelvételi és sürgősségi osztály (SE-FOK-FSZOI-SURG-EMSZ)
 • Szájsebészeti osztály (SE-FOK-FSZOI-SZS-EMSZ)
 • Parodontológiai osztály (SE-FOK-FSZOI-PARO-EMSZ)
 • Konzerváló fogászati és Fogpótlástani osztály (SE-FOK-FSZOI-KONZ-EMSZ)
 • Fogszabályozási osztály (SE-FOK-FSZOI-FSZ-EMSZ)
 • Gyermekfogászati osztály (SE-FOK-FSZOI-GYER-EMSZ)
 • Orális medicina osztály (SE-FOK-FSZOI-OM-EMSZ)
 • Orális diagnosztika osztály (SE-FOK-FSZOI-OD-EMSZ)
 • Prevenciós osztály (SE-FOK-FSZOI-PREV-EMSZ)
 • Radiológiai osztály (SE-FOK-FSZOI-RAD-EMSZ)
 • Gerostomatológiai osztály (SE-FOK-FSZOI-GERO-EMSZ)
 • Implantológia osztály (SE-FOK-FSZOI-IMPL-EMSZ)
 • Gazdasági-műszaki csoport (SE-FOK-FSZOI-GAZD-EMSZ)

Munkautasítások (MU-k)

 • A házipénztár kezeléséről (SE-FOK-FSZOI-MU-01)
 • A betegdokumentáció rendje (SE-FOK-FSZOI-MU-02)
 • Fertőtlenítő oldat készítésének rendje (SE-FOK-FSZOI-MU-03)
 • Teendő túszúrásos-vágásos sérülések esetén (SE-FOK-FSZOI-MU-04)
 • Teendők rosszullét és sürgősségi ellátás esetén (SE-FOK-FSZOI-MU-05)
 • A takarítás rendjéről (SE-FOK-FSZOI-MU-06)
 • A leletkiadás rendje (SE-FOK-FSZOI-MU-07)
 • Lenyomatvétel és mintavételek rendje (SE-FOK-FSZOI-MU-08)
 • A kulcskezelés rendjéről (SE-FOK-FSZOI-MU-09)
 • Hulladékkezelési utasítás (SE-FOK-FSZOI-MU-10)
 • A betegek panaszkezelésének rendjéről (SE-FOK-FSZOI-MU-11)
 • A TAJ kártyával vagy érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező betegek ellátásáról (SE-FOK-FSZOI-MU-12)
 • Az FSZOI-ban történő oktatásról (SE-FOK-FSZOI-MU-13)
 • Oldatok feliratozásának, gyógyszerek és vegyi anyagok tárolásának rendje (SE-FOK-FSZOI-MU-14)
 • A látleletek kiadásáról  (SE-FOK-FSZOI-MU-15)
 • A röntgenfelvételek azonosíthatóságáról  (SE-FOK-FSZOI-MU-16)
 • A dolgozói panaszok kezelésének rendjéről  (SE-FOK-FSZOI-MU-17)