Fogorvostudományi Kar
Kari Kutatási Pályázat

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara belső pályázatot hirdet a kari kutatómunka támogatására a 2024. évre.
Pályázatot nyújthatnak be a Kar oktatói és kutatói, beleértve a Fogorvostudományi Ph.D. program hallgatóit is. Az elmúlt évi pályázatban támogatást nyert résztvevők közül csak azok pályázhatnak újra, akik a megadott határidőre mind szakmai, mind pénzügyi beszámolót benyújtottak.

A pályázatok bírálata tudományos értékük megítélése szerint fog történni. Emellett prioritást élveznek azok pályázatok, amelyekben következő szempontok közül egy vagy több, de különösen az első kettő pont valamelyike érvényesül, azaz a Ph.D. fokozatok megszerzésének elősegítése a Karon:

 1. Ph.D. hallgatók kutatómunkáját, impakt faktoros közlemények készítését megalapozó vizsgálatok.
 2. Ph.D. képzéshez még nem csatlakozottak esetében olyan kutatómunka, amely a Ph.D. fokozat publikációs követelményeinek teljesítéséhez vezethet.
 3. Azok a fogorvostudományhoz és határterületeihez kapcsolódó originális vizsgálatok, amelyek várhatóan impakt faktorral rendelkező folyóiratban közölhető eredményeket szülnek.
 4. A pályázó nem rendelkezik jelentős kutatási támogatással külső forrásból.
 5. Elméleti intézetek és a Kar klinikái közötti együttműködés keretében tervezett munkák.
 6. Karon belüli intézetek közötti együttműködések.
 7. Nemzetközi együttműködések.

Pályázni a mellékelt adatlapon szereplő adatok megadásával, maximum 3 oldalas szakmai összefoglaló, szakmai önéletrajz, valamint egy oldalas költségterv benyújtásával lehet. A szakmai összefoglaló bemutatja a hátteret, a kutatási hipotézist, kérdést, a módszertant, a tervezett kísérletek rövid leírását és a várható eredményeket. A tételes költségterv indoklást is tartalmazzon. A pályázatot az összes résztvevő/társpályázó adatainak feltüntetésével szükséges benyújtani. Egy pályázó első szerzőként csak egy pályázatban vehet részt. Egy személy csak egy pályázatban vehet részt.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, a leadást követő 48 órán belül. Hiányos pályázat leadása, vagy a határidő túllépése kizárással jár.
A pályázatokat 2024. január 19-ig kérjük beküldeni elektronikusan, PDF formátumban a következő e-mail címre: fok.kutatasipalyazat@semmelweis.hu

Azon pályázók esetében, akik korábban ebből a pályázati forrásból támogatást nyertek, a pályázatok elbírálása során kiemelt szempont, hogy korábbi pályázatukat sikeresen teljesítették, megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtottak be és az elfogadást nyert illetve nyer.

A pályázatok anyagát az első szerzős pályázónak 2024.01.31-én, 8.00 óra (FOK Árkövy Előadóterem) megrendezendő Fogorvostudományi minikonferencián is ismertetni kell, s a programfüzethez előadás kivonatot is készíteni kell, amelyet a pályázathoz csatoltan kérünk beküldeni.  A döntés és a források megnyílása ezt követően történik.

Alap Pályázat

A rendelkezésre álló összeg 5 millió Ft, egy pályázó által elnyerhető maximális összeg legfeljebb 500 ezer Ft lehet, elsősorban dologi költségek fedezetére.

Kiemelt Pályázat

A rendelkezésre álló összeg 3 millió Ft, melyet egy összegben kap meg a nyertes pályázó (vagy évenként 1 millió Ft-ot)

Az előzőekben felsoroltakon túl az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

 • a pályázónak minimum 1 teljesített kari kutatási pályázat és első szerzős IF közlemény megléte nemzetközi folyóiratban,
 • Ph.D. fokozattal rendelkező társpályázó,
 • tanszékvezetői támogató nyilatkozat,
 • évenkénti szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése,
 • a harmadik év végére elfogadott Q1-Q2 publikáció nemzetközi fogorvosi szaklapban.

Minikonferencia-2024 Programfüzet
Felhívás_Kari Kutatási Pályázat_2024
Absztrakt formai követelmények_Kari Kutatási Pályázat_2024
Szerkeszthető adatlap_Kari Kutatási Pályázat_2024
Beszámoló_Kari Kutatási Pályázat_2024

Nyertesek: 2012-2023 (pdf)