A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet a Központi Stomatológiai Intézet jogutódjaként 2013. március 31-én létesült. A Fogorvostudományi Kar új, legnagyobb létszámú és alapterületű intézete, szervezetileg az Oktatási Centrum struktúrájába integrálódott. Az Intézetben 75 orvos, (szakorvos és szakorvosjelölt) 64 fogászati szakasszisztens illetve klinikai fogászati higiénikus dolgozik. Az épületben 32 fogászati kezelőegységen történik a betegellátás munkanapokon reggel nyolc órától este nyolc óráig. Este nyolctól reggel nyolc óráig, valamint a munkaszüneti napokon fogászati sürgősségi ellátás folyik.

Az Intézet részt vesz a graduális-, a posztgraduális oktatásban és a szakorvos továbbképzési feladatokban. 

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet egyes divíziói:

Az Intézet, mint „oktató kórház”, lehetőséget nyújt különféle fogászati megbetegedések megismerésére, gyógyítására, és azok tudományos feldolgozására. A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben fogtechnikai tanlaboratórium is található. Az Intézet új fogorvosi ellátási modellt alakított ki az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel, illetve 2017. augusztus 1-től a Pető András Főiskolával, mint a Semmelweis Egyetem Pető András Karával, valamint a Patronae Hungariae Iskolaközponttal.

A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet egy népegészségügyi fogászati centrum, ahol a prevenciótól, a sürgősségi ellátáson át az implantációs kezelésekig folyik ellátás. A fogorvoslás teljes vertikumát felölelő, fogászati problémákkal és nyálkahártya elváltozásokkal foglalkozik. A betegellátás mellett a fogorvostanhallgatók és orvosok oktatásában is jelentős szerepet tölt be.

Jelenleg az Intézet egy kritérium tantárgyat, egy kötelezően választható és egy szabadon választható tantárgyat oktat. A kritérium tantárgy: Sürgősségi Fogászat, a tantárgy előadója dr. Németh Orsolya Ph.D., egyetemi docens. Kötelezően választható tantárgy: Gerostomatológia, tantárgyi előadó dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár. Szabadon választható tantárgy: Szájüregi rákok megelőzése, tantárgyi előadó Dr. Németh Orsolya Ph.D., egyetemi docens.

Az Intézet tudományos teljesítménye ugrásszerű javulást mutat a Semmelweis Egyetemhez történő csatlakozás óta. Dr. Németh Orsolya, egyetemi docens a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának tanára és Ph.D témavezető. Az Intézet dolgozói rendszeresen felkért előadók a hazai és külföldi neves fogászati fórumokon és továbbképzéseken.

Bemutatkozó kisfilm

Az Intézet múltja