Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

A Hallgatói Önkormányzat felügyeletet gyakorol az Egyetem közéleti tevékenységében részvevő különböző csoportok felett. Ezen felügyeleti jogát a Küldöttgyűlés által elfogadott, és a rektor által jóváhagyott szabályzat alapján gyakorolja. Amennyiben az ilyen csoportosulások elsődleges célja a Semmelweis Egyetem nemzetközi hallgatóinak érdekképviselete, úgy azok felett a felügyeletet a nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes gyakorolja azzal, hogy a nyilvántartásukra és a működésük felfüggesztésére egyebekben azonos szabályok vonatkoznak.

A Hallgatói Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat I.1. Részének 125. §-a tartalmazza.

A Küldöttgyűlés és a Rektor által elfogadott jelenleg hatályos szabályzat.

Az öntevékeny csoportokról a Hallgatói Önkormányzat az egyetemi polgárok számára nyilvános nyilvántartást vezet, melyek listája itt elérhető.
Az oldal alján megtalálható a nyilvántartásba vételi kérelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nyilvántartásba veszek egy öntevékeny csoportot!
    Az öntevékeny csoport rendezvényszervezés esetén a hozzá köthető gazdasági társaság segítségét igénybe veszi? [kötelező]
    IgenNem