HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez és fotók, videók felhasználásához

 

A Semmelweis Egészségfejlesztési Központ  (székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. e-mail cím: sek@semmelweis-univ.hu, képviselő: dr. Papp Magor) – a továbbiakban: Központ – 2020.  októberétől a Központ szervezésében  Mozdulj Semmelweis egészségkommunikációs mozgalom (továbbiakban: mozgalom) kihívás feladatainak teljesítés igazolására fotó és videó felvételeket vár a Semmelweis Egyetem hallgatóitól és dolgozóitól. 

A mozgalom szervezése, lebonyolítása és annak keretében a résztvevők jutalmazása érdekében a résztvevők (a továbbiakban: érintett vagy résztvevő) nevének, e-mail címének kezelése szükséges. 

A mozgalom keretében egyedi fotók és videók készülnek, amelyeket a Központ a székhelyén tárol és a Központ honlapján és social media felületein (pl.: facebook, instagram, youtube) is megoszthat. 

Az adatkezelés és a felhasználás az adat megadásának, illetve a fotók, videók beérkezésének időpontjától az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatok beérkezését követő 10 évig tart.  

Az érintett jogosult különösen:

  • A Központ által megadott elérhetőségen írásban az adatkezeléshez/felhasználáshoz megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés/használat jogszerűségét.
  • A Központ által megadott elérhetőségen keresztül írásban kérelmezni az általa készített fotó, videó törlését.
  • A Központ által megadott elérhetőségen írásban tiltakozni az adatkezelés ellen.

A résztvevő az egyedi fotók feltöltésével egyben a hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez, a fotók tárolásához és internetes oldalakon való megjelenítéséhez, valamint egyéb módon (kiállítás) történő felhasználásához. 

Kelt: Budapest, 2020.10.01.  

Meghitt, békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!