Pénzügyek

Számlázás

Számlát mindig csak a tanszékről érkezett email után lehet kiállítani!

Számla kiállítása
Vevő: Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.
Fizetési mód: átutalás
Teljesítés ideje: a gyakorlat utolsó napja
Számla kelte: a kiállítás dátuma
Fizetési határidő: a számla keltétől számítva 30 nap
Megnevezés: egyetemi oktatás
Mennyiség egysége: óra
Mennyisége: 12 óra
Egységára: 1000 Ft
Végösszege: 12 000 Ft

A számlára rá kell írni, hogy “mentes az adó alól”, valamint a vállalkozás bankszámla-számát is.

Szerződés nélkül számlát befogadni az egyetem nem tud, azt visszaküldi a számla kiállítójának.
Ugyanígy visszaküldésre kerül a nem a fentiek szerint kiállított számlák.

Késedelmesen beérkezett, vagy visszadátumozott számlákat is visszaküldi az egyetem, kérjük a számlát megfelelően dátumozni és a kiállítást követő napokban postázni!

Tiszteletdíj

A Családorvostan negyedéves tárgy tiszteletdíjának összege 1000 Ft/óra, azaz egy turnusban összesen 12 000 Ft.

Az angol és német nyelvű oktatás tiszteletdíjának meghatározása még folyamatban van, a díjazás várhatóan magasabb lesz, mint a magyar nyelvű oktatásé.

Szerződés

A tiszteletdíj kifizetéséhez szerződést kell kötni az Egyetem és az oktató orvos között, melyet minden évben meg kell újítani. Egy szerződés elég az összes tárgy oktatásának intézéséhez, de a magyar – angol – német oktatásra külön szerződéseket kell kötni. A kifizetés a tanszékről emailben érkezett értesítést követően, a beérkezett számla birtokában történik.

A magyar nyelvű oktatáshoz a tiszteletdíj kifizetéséhez a szerződések megkötése elindult. A szerződéseket három eredeti példányban fogjuk postázni a számlázási tudnivalókkal együtt.
Kérjük, hogy a szerződések két eredeti példányát aláírás és pecsételés után a tanszék levelezési címére visszaküldeni szíveskedjenek.

Családorvostan - negyedéves tárgy

Esettanulmány

Az esettanulmányok témájaként lehetőleg olyan esetet válasszanak a hallgatók, amely során érdemi diagnosztikai, terápiás döntés született a rendelés során. Az esszék leadási határideje a turnus vége, tehát következő hét hétfő reggelig kell elküldeni.

A tantárgyleírásban olvasható honlapunkon az esettanulmány témaválasztásának, értékelésének szempontjai. Tárgyleírás >>

Korábban rezidenseinknek összeállítottunk egy ismertetőt az esettanulmány írásról: Esettanulmány elvárások

Részletek a tárgyleírásból:

Esettanulmány írása az alábbi témakörök alapján választott betegről:
Szűrővizsgálat során kiemelt páciens
Komplex kardiovaszkuláris / metabolikus betegség
Gyakoribb, súlyosabb fertőző betegség
Életvitelt jelentősen befolyásoló mozgásszervi beteg
Pszicho-szociális gondokat bemutató eset

Az esetismertetés részei:
1. Anamnézis
2. Jelen panaszok
3. Vizsgálati terv
4. Vizsgálatok
5. Diagnózis
6. Terápia
7. Gondozás
8. Irodalmi feldolgozás
9. Irodalomjegyzék

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.
A gyakorlat során mutatott aktivitás a gyakorlatvezető által értékelve (40%), az esszékérdés érdemjegye (60%) alapján.
Az esszé értékelése az alábbiak szerint történik:
1-es érdemjegy: beadási határidő elmulasztása, a karakterszám nem éri el az 3000-et, nem önálló munka
2-es érdemjegy: a dolgozat bármely részének hiánya, igénytelen fogalmazás, durva szakmai hiba
3-mas érdemjegy: 2-3 szakmai és/vagy formai hiba
4-es érdemjegy: 1 kisebb szakmai hiba
5-ös érdemjegy: szabatos, az orvosi szaknyelvnek megfelelő fogalmazás, logikus következtetések

Mi történik, ha hiányzik a hallgató?

A gyakorlat 25%-ról lehet hiányozni, így a hallgatónak mindkét nap meg kell jelennie. A 25% hiányzásba legfeljebb az férhet bele, ha a rendelés utáni esetmegbeszélés elmarad.

Félévente hány hallgatót jelent ez a feladat?

Egy félévben 8 turnus van, így maximum ennyi hallgató érkezhet egy szemeszterben. Természetesen ennél vállalhat kevesebbet, illetve várhatóan egy praxisra kevesebb hallgató jut. Előzetesen egyeztetünk minden oktatóval, hogy legfeljebb mennyi hallgatót szeretne fogadni.

Mi történik ha nem érek rá, megbetegszem, szabadságon vagyok? Halasztható a gyakorlat?

A hétfő vagy kedd átrakható szerdára, nagyobb halasztás a turnusok miatt nem lehet. Ilyen esetben másik oktatóhoz osztjuk be a hallgatót.

Lehet-e más napon oktatni a hétfő, kedd helyett?

Alapvetően sajnos nem.

A hétfő vagy kedd helyett lehet szerda, de csak a hallgatóval történt egyeztetést követően, mivel aznap előadások, TDK munka van. Csütörtökön a tanszéki előadásokat tartjuk, péntek a vizsga napja.

Hallgató értékelése

A hallgató gyakorlati munkájának értékelését az oktató családorvos végzi, egy 1-5-ig terjedő skálán minősítve a hallgató tudását, attitűdjét, érdeklődését, aktivitását.

A végleges jegy kialakításához a hallgatónak egy esettanulmányt is írnia kell, a végleges jegyet a gyakorlati értékelés és az esettanulmány alapján alakítjuk ki. Az esettanulmányról részleteket a negyedéves tárgy oldalán olvashat.

Családorvostan - hatodéves tárgy

Családorvostan – hatodéves tárgy, általános tájékoztató

A családorvosi gyakorlat a belgyógyászati felkészülés keretei között, kijelölt időtartamban kerül lebonyolításra.

A hallgatók beosztása lakcím szerint történik – tehát egy tanévben max. 3-5 hallgató menne egy hetes gyakorlatra Önhöz (egy időpontban egy hallgató).

Öt munkanapot kell letölteni a hallgatóknak a praxisban.

Hiányzásra nincs lehetőség, amennyiben mégis hiányozna a hallgató, a pótlást meg kell követelni. A gyakorlat célja a családorvosi munka bemutatása, a diagnosztikus lehetőségek használata, terápiás döntések menete. Cél a hallgató bevonása a betegvizsgálatba, az elérhető eszközök használatába (EKG, ABPM, labor, stb.), a közös gondolkodás. Emellett a családorvoslás általános elveiről, történetéről, aktualitásairól is kerüljön szó a gyakorlaton. A hallgatók számára kötelező a gyakorlati napló kitöltése. A napló a Tanszék honlapjáról tölthető le, nyomtatható ki (csot.semmelweis.hu/hatodeves-gyakorlat). A hallgatók viszik magukkal a gyakorlatra a kinyomtatott naplót.

A gyakorlatok kiírt ideje előtt be kell jelentkezniük oktatóiknál, pontosítani a gyakorlat idejét, helyét, menetét.

Általános

Kihez fordulhatok kérdéseimmel?

Amennyiben ebben a tudásbázisban nem talált választ a kérdésére, kérem keressen meg minket emailben.

Családorvostan (Negyedéves tárgy, két napos gyakorlat) – Oktatásszervezési kérdések, általános kérdések: Kerekes Anikó

Bevezetés a klinikumba, Bevezetés a beteg ellátásba, Hatodéves egy hetes gyakorlat – Oktatásszervezési kérdések, általános kérdések:  Fekete Ilona

Pénzügyi, jogi, szerződéssel kapcsolatos kérdések: Fekete Ilona

Szakmai, elvi kérdések – Bevezetés a betegellátásba: Eőry Ajándék

Szakmai, elvi kérdések negyedéves gyakorlat: Vörös Krisztián

Szakmai, elvi kérdések hatodéves gyakorlat: Hargittay Csenge

A Családorvostan (negyedéves) tantárgy részletes ismertetését ezen az oldalon olvashatja.

A Családorvostan (hatodéves) tantárgy részletes ismertetését ezen az oldalon olvashatja.