Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

Az új egyetemi kurrikulum szerint a VI. éves tanulmányaik során a hallgatóknak lehetőségük van szabadon választható formában felvenni a 6 hetes családorvostan gyakorlatot.

A 6 hetes gyakorlatra való jelentkezés menete:

Az egyhetes Családorvosi gyakorlathoz hasonlóan az oktatás családorvosi rendelőkben zajlik az egy oktató-egy hallgató modell szerint. Kérjük, hogy a tárgy iránt érdeklődő hallgatók vegyék fel a kapcsolatot az akkreditált oktatóval, akinél a gyakorlatot szeretnék végezni és ezt jelezzék írásban a Tanszék felé. Az akkreditált oktatók listája a Tanszék honlapján érhető el:

Akkreditált oktatók felnőtt körzetben

A gyakorlati hely jóváhagyása csak a Tanszék írásos engedélyével lehetséges. Az alábbi kérelmet kérjük, hogy töltsék ki és juttassák el a Tanszékre:

Kérelem 6 hetes gyakorlathoz

A jóváhagyott engedély kézhezvétele után pontosítania kell a gyakorlatot az oktatóval.

A kurzusra a Neptun rendszerben tudnak jelentkezni.

A gyakorlat célja:

Célunk, hogy a gyakorlat elvégzésével a hallgatók elmélyítsék tudásukat a háziorvosi munka számos területén.

Képesek legyenek:

  • az önálló betegvizsgálatra,
  • a tünetek alapján a differenciáldiagnosztizálásra,
  • szükség esetén kiegészítő vizsgálatok kérésére,
  • a diagnózis felállítására és a megfelelő terápiás döntés meghozatalára.

Elsajátítsák a fentieken kívül:

  • a rendelőben történő adminisztrációs feladatokat,
  • a szakértői tevékenységeket,
  • a krónikus betegek gondozási feladatait,
  • és a prevenciós tanácsadás folyamatát.

 

A tárgy részletes tematikája:

  • Adminisztráció
    • Új beteg regisztrációja, törzskarton létrehozása
    • Vényírás kézzel
    • Beutaló írása
    • Terápiás lap összeállítása, aktualizálása
  • Szakértői tevékenység
  • Keresőképesség elbírálása, táppénzes dokumentáció
  • Betegdokumentáció összeállítása NRSZH vizsgálathoz
  • Gépjármű alkalmassági vizsgálatok
  • Betegvizsgálat, diagnózis/terápia
  • Felső- és alsó légúti infekció felismerése, kezelése
  • Uro-genitális infekció felismerése, kezelése
  • Gastrointestinalis infekció felismerése, kezelése
  • Terápia/gondozás
  • Szív-érrendszeri/hipertóniás beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
  • Cukorbeteg, anyagcserebeteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
  • Daganatos beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
  • Mozgásszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
  • Légzőszervi beteg kezelése, gondozása, rehabilitációja
  • Prevenció
  • Egészséges életmód tanácsadás
  • Életkori szűrővizsgálati program összeállítása 40-50 éves életkor között
  • Páciens önvizsgálat oktatása (emlő, bőr, szájüreg, széklet- és vizeletürítési szokások, észlelési, érzékelési funkciók)
  • Szív-érrendszeri/anyagcserebeteg szűrés (komplex szív-érrendszeri kockázat meghatározás)
  • Daganatos betegségek szűrése
  • Vércukormérés a rendelőben (vércukormérő használata, technika, értékelés), egyéb gyors tesztek alkalmazása
  • Vizelet üledék vizsgálata stix-szel
  • Diagnózis felállítása
  • Preoperatív kivizsgálás során a szakellátás tájékoztatása a műtéti és posztoperatív körülményeket befolyásoló anamnesztikus és szociális körülményekről
  • Tájékozódó ophthalmológiai vizsgálat
  • Tájékozódó hallásvizsgálat (súgott beszéd, hangvilla, otoscopos vizsgálat)
  • Pulzoximetria
  • Laboratóriumi vizsgálatok kezdeményezése, eredmények értékelése
  • Vérnyomásmérés (alsó, felső végtagokon)
  • Terápia
  • Intramuszkuláris injekció beadása
  • Korszerű fájdalomcsillapítás gyakorlata
  • Lázcsillapítás formái, gyakorlata

A távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel.

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlaton való részvétel, a gyakorlati napló kitöltése, a felsorolt kompetenciák teljesítése.

A Gyakorlati napló letöltése:

Vizsga típusa:

Gyakorlati vizsga. A megszerzett kompetenciák gyakorlati bemutatása az oktatónak.

Az értékelést a gyakorlati vizsga során elvégzett anamnézis felvétel, betegvizsgálat, diagnózis felállítása, differenciáldiagnosztika, terápiás terv készítése és a gondozási feladatok ismerete alakítják ki.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

  • A családorvostan elmélete és gyakorlata (főszerkesztő: Kalabay L.) Semmelweis Egyetem, Budapest, 2018 http://csot.semmelweis.hu/e-tankonyv-letoltese/
  • Kalabay L, Torzsa P, Vörös K. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Előadás és fakultációs jegyzet, Semmelweis Kiadó, 2017.
  • Sirák A. Sürgősségi betegellátás. Családorvosok, rezidensek, ügyeletes orvosok és asszisztensek számára. Mátrix Kft., 2019.

Kapcsolat:

Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék, Fekete Ilona
06-1-355-8530,  fekete.ilona@med.semmelweis-univ.hu