A 2019/2020-as tanévtől kezdődően a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 22. § (13) bekezdése alapján:

– a TDK munkáért kreditpontot csak az a hallgató kaphat, akinek a témavezetője és a témája a TDT felé az intézeti TDK-felelős által lejelentésre került ÉS a tárgyat a félév elején felvette a Neptun-rendszerben

– a TDK munkáért járó kreditek nem számítanak bele a hallgató által elvégzett kreditek számába abban az esetben, AMENNYIBEN ezekkel meghaladná a tanulmányai során ingyenesen felvehető kreditek mennyiségét (egyéb esetekben természetesen beszámítanak)