Tájékoztató

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató (pdf)

Tankönyv V. évfolyam részére

 • Fábián G, Gábris K, Tarján I: Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-orthopédia, 2013; Semmelweis Kiadó, ISBN: 978-963-331-272-8
 • Fábián G, Gábris K, Tarján I: Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-orthopédia,2015; Semmelweis Kiadó, ISBN: 978-963-331-340-4
 • Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM: Contemporary Orthodontics 5th Edition, 2012; Elsevier Saunders, ISBN: 978032083171
 • CasamassimoPS, Fields HW, McTigue DJ, Nowak AJ: Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 5th Edition, 2012; Elsevier Saunders, ISBN: 9780323085465
 • Einwag J, Pieper K: Kinderzahnheilkunde : Praxis der Zahnheilkunde Band 14; 2007; Urban & Fischer Verlag/ Elsevier GmbH, ISBN/ EAN: 978-3-437-05251-4
 • Schopf P: Curriculum Kieferorthopädie, Band 1-2, 2008; Quintessenz Verlag, ISBN 3938947659.
 • Rózsa N, Gábris K, Tarján I: Gyermek- és Ifjúsági Fogászat, 2023, Semmelweis Kiadó, ISBN: 9-789633-315989

 

Előadások

Előadások

Gyermekfogászat

Gyermekfogászat tantárgyleírás (pdf)

 

Fogszabályozás

Fogszabályozás tantárgyleírás (pdf)

Propedeutika

Propedeutika tantárgyleírás (pdf)

Szigorlat

Szakdolgozat

Szakdolgozat témák

2024/2025. tanévben meghirdetett és választható szakdolgozat címek

 1. Korai orthodontiai kezelések                                                                                          
 2. Angle III. típusú rendellenességek és kezelési lehetőségeik                           
 3. A mélyharapás etiológiai tényezői és kezelési lehetőségei                                                   
 4. Preprotetikai orthodontiai kezelések       
 5. A tejfogak baleseti sérülései és ellátásuk                                            
 6. Általános betegségekben szenvedő gyermekek ellátása                                 
 7. Teleröntgen vizsgálatok szerepe az orthodontiai diagnosztikában                                       
 8. A fogváltás mechanizmusa      
 9. A maxillatágítás lehetőségei  a korszerű orthodontiában                             
 10. Különböző multiban technikák összehasonlító analízise

 

2024/25-es tanév
választott szakdolgozat címek
Hallgató(k) neve(i)
Myofunkcionális trénerek alkalmazása az interceptív orthodontiában Abkarovits Hanna Virág
A hasadékos páciensek primer állcsontorthopaediai kezelése Balogh Nikolett
A maxilla tágítás lehetséges módszerei a modern orthodonciában Farkas Lili
Lokális eltérések kezelési lehetőségei. Infraokkluziók, keresztharapások, impakció, ektópia stb kezelése Ikrényi Maja
A táplálkozás szerepe a prevencióban Király Eszter
Az állkapocsizületi struktúra és fájdalom közötti összefüggés Kméczik Regina
Fogazat és állcsontok szerepe az antropológiában és az arcneogenetikai kutatásokban  Miklós Zita Mária
Fluorozis: diagnózis, előfordulás, terápia

Popp Liliána Anna

Nyitott harapás: etiológia, kezelési lehetőségek Tisza Zsófia
A tejfogazat szuvasodása és ellátása. Hall-technika Szabó Zsófia
Az orthodontiai kezelés lehetőségei és korlátai felnőttkorban Csibi Renáta
Fiatalok és rossz szokásaik: az egészségügyi kockázatok áttekintése a 21. században Szabó Cintia
Digitális technológia a fogszabályzásban  Szabó Fruzsina

 

OMHV

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése

A tárgy kódja A tárgy neve OFMSZK ÖSSZPONTSZÁM
FOSVGFK131_1A Fogszabályozási propedeutika 0,82
FOSVGFK131_1M Fogszabályozási propedeutika 6,06
FOKOGFK263_1N Fogszabályozás I. 2,07
FOKOGFK265_1N Gyermekfogászat I. 2,6
FOKOGFK263_1A Fogszabályozás I. 0
FOKOGFK263_1M Fogszabályozás I. 2,79
FOKOGFK265_1A Gyermekfogászat I. 0,03
FOKOGFK265_1M Gyermekfogászat I. 1,34
FOSVGFK169_1A Gyermekfogászati és orthodontiai prevenció 5,59
FOSVGFK169_1M Gyermekfogászati és orthodontiai prevenció 4,25

 

Intézkedési tervek:

Oktatott tárgyak

OKTATOTT TÁRGYAK

GYERMEKFOGÁSZAT

Tematika (pdf)

FOGSZABÁLYOZÁS

Tematika (pdf)

FOGSZABÁLYOZÁS PROPEDEUTIKA

Tematika (pdf)