Betűméret: A A A

Általános információk a klinikáról

A klinika V. éves fogorvostanhallgatók oktatását végzi gyermekfogászatból és fogszabályozásból 2 féléven keresztül meghatározott tematika alapján, heti 1 elméleti és 5 ill. 4 gyakorlati órában. A tematikát illetően gyermekfogászatban nagy súlyt helyezünk a tej- és a maradófogak fejlődési rendellenességeire, a fogváltás mechanizmusára, az ambuláns narkózisra, az általános gyermekbetegségeket kísérő fogazati elváltozásokra, valamint a gyermekfogászati komplex prevencióra. Fogszabályozásban megkülönböztetett figyelmet fordítunk a craniofacialis komplexum növekedésére és fejlődésére, a fogszabályozó kezelés alapelveire, és a biológiai és mechanikai adottságokra, az ajak- és szájpadhasadék komplex kezelésére, a fogszabályozó kezeléseknek a parodontiumra gyakorolt hatására, valamint a fogazati rendellenességek megelőzésének lehetőségeire. Az oktatás magyar, német és angol nyelven történik.

IV. év első szemeszterében fogszabályozási propedeutika oktatása történik, ahol typodontok segítségével ismerkedhetnek meg a hallgatók a fogszabályozási kezelési technikákkal.

Magyarországon gyermekfogászatból és fogszabályozásból lehet szakvizsgát szerezni, a felkészítésben, a postgraduális képzésben a klinika meghatározó szerepet tölt be. A szakvizsgák lebonyolítása is a klinikán történik.