A Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikája, mint minden egyetemi klinika, hármas feladatkört lát el, ez a felsőoktatás, a betegellátás és a tudományos kutatási tevékenység. 

Klinikánk a gyermekfogászat és a fogszabályozás országosan elismert központja, ennek megfelelően a betegellátásban megalakulása óta az ország egész területéről fogad speciális kezelést igénylő pácienseket. Intézményünkben rendelkezésre állnak a legújabb fogászati anyagok és eszközök, melyek biztosítják a színvonalas gyógyító – megelőző tevékenységet.

A mindennapi rutin feladatok mellett, kiemelt szakambulanciát működtetünk a tej- és maradófogak baleseti sérüléseinek komplex ellátására. Ezen belül elsőként végeztük és ismertettük a még fejlődésben lévő elhalt maradó fogak gyökérkezelését az 1970-es években.

Biztosítjuk a fejlődési rendellenességgel született, illetve szisztémás betegségben szenvedő gyermekek komplex ellátását (pl. ajak-szájpadhasadék, ectodermalis dysplasia, csírahiány, számfeletti fogak, zománc-defektusok stb.), ami a szuvas vagy rendellenes szerkezetű fogak kezelése mellett az esetleg szükséges gyermekkori fogpótlások elkészítését és a fogszabályozó kezelést is jelenti.

1981-ben bevezettük klinikánkon a fogyatékkal élő gyermekek általános érzéstelenítésben történő kezelését. Az ellátás kiterjed szinte minden fogászati beavatkozásra. 

Fogszabályozásból elsők között alkalmaztuk Magyarországon a 70-es évek elején az akkor újnak számító multiband, majd később a multibond technikákat. Az ajak-és szájpadhasadékos gyermekek komplex ellátásában a mélyhúzott lemez alkalmazásával úttörő munkát végeztünk.

Fogszabályozó és állcsontortopédiai kezeléseket végzünk minden korosztályban gyermekkortól felnőttkorig. A kivehető és rögzített készülékek, ill. a kettő kombinált alkalmazása a rendellenesség formájától és súlyosságától, valamint a páciens életkorától függ. A szájsebészeti részleg, ill. az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika szakorvosaival szoros együttműködésben ellátjuk azokat a pácienseket, akiknél a rendellenesség a fogszabályozó kezelés mellett szájsebészeti beavatkozást is igényel. A szükségletek, a lehetőségek és az igények figyelembe vételével alkalmazzuk a legmodernebb fogszabályozó módszereket.

Magas színvonalú gyógyító-megelőző tevékenységünk alapfeltétele a jól képzett szakembergárda. Orvosaink jelentős része három szakvizsgával (fog- és szájbetegségek, gyermekfogászat, fogszabályozás) rendelkezik. Nyolc kollégánknak van tudományos fokozata (PhD, kandidatura), hárman habilitáltak. 

A graduális oktatás során IV. és V. évfolyamos fogorvostanhallgatók oktatását végezzük. A Klinika részt vesz a posztgraduális oktatásban is, hazai és külföldi kollégákat képezünk ki mindkét szakágazatból. Oktatóink rendszeresen tartanak előadásokat a szakképzés keretében a törzsképzési és a kötelező szinten tartó tanfolyamokon és egyéb szakmai továbbképzéseken. A Klinika vezetői és szakorvosai tagjai a Szakvizsgabizottságoknak mindkét szakágazatban, és aktívan részt vesznek a hazai és nemzetközi fogorvosi szakmai társaságok munkájában.

Klinikánkon több témában folyamatosan futó kutatásokat végzünk, melybe a hallgatók is sikeresen kapcsolódnak be. A Klinika volt TDK-hallgatói közül sokan tovább az Kar kötelékében végzik szakképzésüket, ők általában az oktatási utánpótlás jelöltek és választják az egyetemi oktatást életpályának.