Általános tájékoztató a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán történő fogszabályozó kezelések menetéről

Beleegyező nyilatkozat minta (pdf)

Az SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika betegellátó, felsőoktatási és kutatási intézmény, ebből kifolyólag:

 • Az orvosok, szakorvosok a páciensek ellátás mellett felsőoktatási és kutatási feladatokat is látnak el, ez jelentősen befolyásolhatja az időpontok tervezését, egyeztetését, ezért szíves megértésüket kérjük;
 • A betegellátás egy műszakban, délelőtt történik, ezen belül is a kezelési időpontoknak igazodniuk kell az oktatáshoz, a mindenkori órarendhez. A tanintézmények, iskolák részére a kezelések miatt elmulasztott tanórákat igazoljuk.
 • Az oktató szakorvosok szoros felügyelete mellett, már klinikai tapasztalattal rendelkező végzős fogorvostan hallgatók és szakorvos jelöltek is részt vesznek a páciensek vizsgálatában és kezelésében.

A fogszabályozó ellátás célja a fogak, fogazat és állcsontok orthodonciai rendellenességeinek korrigálása.

Intézményünkben

 • fogszabályozó szakellátást a területi ellátási kötelezettségünknek megfelelően Páty lakosai fogszabályozási beutalóval vehetnek igénybe;
 • ezek mellett a Klinika emelt szintű fogszabályozási szakellátást biztosít országos szinten. Az emelet szintű szakellátásra egyéb betegség hiánya esetén fogszabályozó szakorvos utalhatja a beteget, erről bővebb tájékoztatást itt talál;
 • a fogszabályozó kezelés megkezdése előtt a kezelőorvos diagnosztikai céllal lenyomatokat, röntgeneket, arc- és szájfotókat készít, hogy az eltérés súlyosságát meg tudja határozni, majd ezek alapján kezelési tervet állít fel. Ez utóbbit a beteggel, illetve kiskorú páciens esetében szülővel/gondviselővel egyezteti, amennyiben a beteg vagy szülője/gondviselője elfogadja a javasolt kezelést, és erről írásban is nyilatkozik, kezdődhet meg a fogszabályozás

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy minden fogszabályozó kezelés egyéni, pácienshez és kezelőorvoshoz, kezelési tervhez, alkalmazott készülékhez kötött.  Ennek következtében, más intézményben megkezdett fogszabályozó kezelést folytatni nem, vagy csak nagyon indokolt, súlyos esetben tudunk. Minden ilyen esetben, függetlenül az átvételig elvégzett kezelésektől, új diagnosztikus folyamatot indítunk, és csak a saját, már a Klinikán készült kezelési tervezés után fogjuk indokolt esetben folytatni a kezelést, vagy adott esetben újrakezdeni. Az alkalmazott fogszabályozó készülékek típusa, anyaga az egyetemi közbeszerzés és a Klinika szakmai profilja alapján kerül meghatározásra, így az új kezelési terv az esetek nagy részében a régi készülék eltávolítását vonhatja maga után (ennek összes költségvonzatával a páciens és családja számára).

A fogszabályozási kezelés időtartalmáról:

 • a fogszabályozási kezelés egy elhúzódó, több éves folyamat, mely során kiemelten fontos, hogy jó kommunikáció és együttműködés legyen a beteg és az orvos között, különös tekintettel a rendszeres ellenőrzéseken való pontos megjelenésre, a kezelőorvos utasításainak pontos betartására, és a mindvégig kiváló szájhigiéne fenntartására;
 • amennyiben a kezelés folyamán a szájhigiéne hiányosságokat mutat, vagy a páciens nem tartja be a kezelőorvos/dentál higiénikus utasításait, a kezelőorvos a további szövődmények elkerülése végett a fogszabályozás megszakítását javasolhatja, az elért eredmény, illetve annak stabilitásától függetlenül.

A fogszabályozó kezelés költségeiről:

 • fogorvosi munkadíj: 18 éves korig, illetve nappali tagozatos középiskola, szakközépiskola látogatása esetén (iskolalátogatási igazolás felmutatása mellett) az érettségi napjáig térítésmentes;
 • a fogszabályozó készülékek támogatása
  • a fogszabályozó készülékek technikai, illetve anyagköltségének része a társadalombiztosítás által támogatott, a támogatott készülékek listáját a NEÁK honlapján lehet naprakészen követni;
  • a támogatás csak a 18. életév betöltése előtt vehető igénybe;
 • 18 éves kor betöltése után, amennyiben a páciens nem nappali tagozatos középiskolába vagy szakközépiskolába tanulója, a fogszabályozó készülék és a fogorvosi munkadíj is önköltséges, a Klinikán a Semmelweis Egyetem hatályban levő árlistája szerint határozza meg a kezelőorvos.

Segédletek a már meglévő fogszabályzott fogakhoz: