• A Molaris-incisivus-hypomineralisatio vizsgálata gyermekkorban
 • Gyermekkori cariesrizikó-vizsgálatok Caries Assesment Tool-rendszer (CAT) segítségével
 • A gyermekkori cariesinfiltratio hatékonyságának vizsgálata a fogzománc enyhe strukturális elváltozásai esetében
 • A fogászati félelem háttér tényezőinek vizsgálata pszichofizilógiai paraméterek alapján gyermek és serdülő populáción
 • A fogászati prevenciót, illetve rehabilitációt elősegítő diagnosztikai és terápiás aspektusok a craniofaciális régiót érintő megbetegedésekben
 • Fogfejlődési rendellenességek és orthodontiai következményeik
 • Maradófog sérülések és ellátásuk
 • Fogazati és állcsont orthopédiai rendellenességek vizsgálata gyermekkorban, biomechanikai röntgenológiai és pszichoszomatikai vonatkozások, gyógyító és megelőző eljárások
 • Háromdimenziós kefalometriai vizsgálatok.

Kutatási témák:

 • Fogbalesetet szenvedett gyermekek komplex ellátása
 • Nehezen kezelhető gyermekek ellátása
 • Rendszerbetegségben szenvedő gyermekek komplex fogászati ellátása
 • Ajak- és szájpadhasadékos gyermekek komplex ellátása
 • TMI diszfunkciók vizsgálata
 • Fogak számbeli rendellenességeinek vizsgálata és terápiája
 • Korona-gyökér arány mérése különböző populációkban
 • Fluor készítmények hatása a plakk-képződésre és a gingiva állapotára
 • Fogszabályozó kezelések szövődményei
 • Pulpaszöveti elváltozások vizsgálata diabéteszben
 • Fogászati félelem és szorongás epidemiológiai vizsgálata gyermek populáción,a fogászati pszichoszomatika orthodontiai vonatkozásai
 • Fogazati és állcsont-orthopédiai rendellenességek vizsgálata gyermekkorban;biomechanikai, röntgenológiai és pszichoszomatikai vonatkozások
 • Fogszabályozó ívek tulajdonságaiban különböző hatásokra bekövetkező változások vizsgálata
 • A MIH diagnosztikája és terápiás lehetőségei