Az 1970-es években védte meg kandidátusi értekezését Dénes József „A rágóizom-működés elektromyografiás vizsgálata a fogazati rendellenességekkel kapcsolatban” témakörben és Bögi Imre a „Diagnózis, prognózis és a kezelés irányelvei a dysgnathiák sebészi orthodontiai gyógyításában” címmel. A nyolcvanas évek elején három újabb disszertáció született: Hidasi Gyula „Fiziológiás és patológiás jelenségek a tejőrlők gyökérfelszívódásában”, Tarján Ildikó „A kemény fogszövetek permeabilitásának vizsgálata”, és Bakody Rezső „A fogak numerikus kongenitális abnormalitásának epidemiológiai- és genetikai vizsgálata”. Évek teltek el, míg 2000-ben újabb disszertáció született, Gábris Katalin, „Caries-rizikó tényezők vizsgálata gyermek-, serdülő és felnőttkorban” címmel. 2007-től Balaton Gergely „Szisztémás betegségek fogászati vonatkozásai (Williams-Beueren szindróma, Cleidocranialis dysplasia)”, Budai Mária” Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és mai népesség körében”, Fábián Gábor „A fogászati félelem okai, prevenciója és terápiás lehetőségei, különös tekintettel az orthodontiai és gyermekfogászati gyakorlatra”, Kaán Miklós „Népi foggyógyászat története”, Rózsa Noémi Katinka. „Számbeli alaki és helyzeti fogazati anomáliák előfordulási gyakorisága és kezelési lehetőségei gyermekkorban” és 2016-ban Beck Anita „A fogászati félelem diagnosztikájának lehetőségei, különös tekintettel a szabadkézi rajzból, kézírásból és a nyálszekrétumból mérhető paraméterekre” címmel védték meg PhD dolgozatukat.

Habilitációs fokozatot szerzett Tarján Ildikó „Traumás fogsérülések következményei”, Gábris Katalin „Fontos caries-rizikó faktorok klinikai vizsgálata különböző életkorban, különös tekintettel a gyermek- és serdülőkorra” , Fábián Gábor „A gyermekfogászati és fogszabályozási ellátás sikerét befolyásoló tényezők vizsgálata”, valamint Rózsa Noémi Katinka „A fogfejlődési rendellenességek előfordulási gyakoriságának vizsgálata és a tünetcsoport komplex kezelési lehetőségei” című tudományos kollokvium téziseinek megvédésével.

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán folytatott PhD kutatások

Háromdimenziós kefalometriai vizsgálatok – JF (DobóNCs)

Dr. Bányai Dorottya – Cukorbeteg gyermekek fogorvosi szűrővizsgálata és ellátása (témavezető: Prof. Dr. Hermann Péter)

Ács Lili

Kutatási területek:

  • Fogbalesetet szenvedett gyermekek komplex ellátása
  • Fogyatékos gyermekek általános érzéstelenítésben történő kezelése
  • Rendszerbetegségben szenvedő gyermekek komplex fogászati ellátása
  • Ajak- és szájpadhasadékos gyermekek komplex ellátása
  • TMI diszfunkciók vizsgálata
  • Fogak számbeli rendellenességeinek vizsgálata és terápiája