Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

A részvizsgához 3 felnőtt esetének bemutatását kérjük.
(A szakvizsgához 4 felnőtt és 1 gyermek esetének bemutatását kérjük.)
A betegek kórtörténetének ismertetését megelőzi a praxis bemutatása, melynek célja, hogy az olvasó képet kapjon a munkavégzés körülményeiről. Az ismertetés során a körzet jellegét (felnőtt, vegyes), betegszámát, a betegek koreloszlását, morbiditási adatait, szociális jellemzőit kell bemutatni.
Az esettanulmány első része beteg kórtörténetének ismertetése, mely terjedjen ki az anamnézisre, fizikális vizsgálatra, labor, képalkotó és egyéb vizsgálatok ismertetésére. Az adatok során célszerű kiemelni a kóros eredményeket, illetve a vizsgálati eredmények közül az érdemi információkat tartalmazót leírni. Kerüljék a leletek kiemelés nélküli, teljes terjedelmű bemásolását. Amennyiben érdemi információval bír, a beteg szociális és családi hátterét, pszichés státuszát is ismertetni kell.
Az esettanulmány második része az irodalmi áttekintésre alapozott megbeszélés.
A terjedelem ne haladja meg a 5-10 oldalt, nincs szükség a negatív leletek, státuszok, a tankönyvi adatok részletes ismertetésére: a súlyozás, az érdemi információk kiemelése elvárás.
Az esetek az alapellátásban előforduló gyakori betegséget tartalmazzanak, melyek diagnosztizálása, kezelése az alapellátásban történik, a családorvos tevékenysége a meghatározó.
Választható 1-2 esettanulmány témájául szakmai érdekesség is.
Az esettanulmányok elsődleges célja annak bemutatása, hogy írója önállóan képes magas színvonalú ellátást nyújtani. Az esetek bemutatása során ezért különösen fontos, hogy a szerző ismertesse diagnosztikus gondolkodását, terápiás javaslatait, gondolatmenetét. Elvárás, hogy a szerző a döntéshozatal során a szakmai irányelvekre, az irodalmi ismeretekre is támaszkodjon.
A diagnosztikus terv kialakítása során a szóba jövő kórképeket mérlegelje, a vizsgálatok indikálásának okait, a kiválasztás sorrendjét indokolja, a kapott eredményeket értelmezze.
A terápiás terv során térjen ki a nem gyógyszeres kezelési lehetőségekre (amennyiben az adott betegségben relevánsak). A gyógyszeres kezelés során ismertesse a pontos indikációt, az esetleges kontraindikációkat, a felmerülő mellékhatásokat és kivédésüket, a terápia monitorozását, a kezelést alátámasztó irodalmi adatokat.
Az irodalmi áttekintés során nyert ismeretek a diagnosztikus és terápiás gondolkodásba épüljenek be. A betegségekhez kapcsolódó összefoglalás ne tankönyvi jellegű legyen, hanem elsősorban a kurrens irodalmat ismertesse gyakorlati szempontból. Az alapellátásra vonatkozó ismerteket, a családorvosi munkára vonatkozó adatok nagyobb súllyal szerepeljenek.
Szó szerinti idézet csak idézőjelben, rendkívül indokolt esetben szerepelhet a dolgozatban. Az idézőjel nélküli szöveg átvétel (plágium) tilos!
A dolgozatot szövegszerkesztővel írva, kinyomtatva és összefűzve kell a védés előtt 2 hónappal leadni. Az áttekinthetőségre, helyesírásra ügyeljen a szerző. Az értékelésnél természetesen a külalaknál nagyobb súllyal szerepelnek a 2-4 pontok.