Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 25.
457911 Összes oltás

Az egyetemi kurrikulum szerint a VI. éves tanulmányaik során a hallgatóknak egyhetes családorvostani gyakorlatot kell teljesíteniük. Oktatásuk hetében egy oktató családorvos mellett, oktató családorvosi praxisban egy hallgató képzése folyik. A tanrendi turnus beosztás és a Dékáni Hivatal címlistája alapján elkészült az Önök gyakorlati beosztása.
A gyakorlat hete a belgyógyászati szakgyakorlat idejében, de külön kijelölt időszakban töltendő le. Kérjük, hogy a gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel vegye fel a kapcsolatot kijelölt oktatójával (rendelő címe, telefonszáma megtalálható), pontosítsák a gyakorlat megkezdését.
Problémás lehet az augusztusi gyakorlatok lebonyolítása a nyári szabadságolások miatt, ezért hangsúlyozottan kérjük az előzetes egyeztetést az oktatóval.
Az egyhetes gyakorlatról hiányzás nem megengedett!
FONTOS, HOGY A GYAKORLATOT CSAK AKKREDITÁLT OKTATÓ PRAXISBAN, OKTATÓ CSALÁDORVOS MELLETT LEHET LETÖLTENI. A MÁS HELYEN ELVÉGZETT GYAKORLATOT NEM FOGADJUK EL.
Kérjük, hogy a Tanszék honlapjáról a gyakorlati naplót töltsék le és nyomtassák ki, a gyakorlat ideje alatt töltsék ki, majd a gyakorlat értékelésével együtt juttassák el a Családorvosi Tanszékre. Az oktató családorvosnak csak a naplóban kell az értékelést aláírnia.
Amennyiben később iratkozott be az évfolyamra, úgy beosztásunkban neve nem szerepel. Ilyen esetekben személyes megbeszélés alapján választandó ki a gyakorlat ideje és helyszíne. Kérjük, hogy legalább három héttel a gyakorlat tervezett megkezdése előtt jelezze igényét. (Kapcsolat: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 06-1-355-8530, Fekete Ilona)
Dr. Kalabay László
egyetemi tanár tanszékvezető

Letöltések