A 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján azok a hallgatók, akiket kirendeltek és részt vesznek a 60 év felettiek oltási kampányában, mentességet kapnak az egyhetes Családorvostan gyakorlat alól, aminek feltétele a gesztor háziorvos igazolása a kirendelés teljesítéséről.
Kérjük, hogy akit kirendeltek, jelezze Fekete Ilonának: fekete.ilona@med.semmelweis-univ.hu és értesítse azt a háziorvost is, akihez beosztásra került.

A kirendelés teljesítése után az igazolást és a Neptun rendszerben rögzítendő teljesített hét dátumát küldjék el dr. Hargittay Csengének: hargittay.csenge@med.semmelweis-univ.hu