Helyzetértékelés

Az OMHV-val kapcsolatban a Családorvosi Tanszék speciális helyzetben van, mert:

 • a családorvosok visszavonultak a COVID járvány kitörésekor,
 • a COVID pandémia elején kevés információt tudtunk biztosítani a hallgatóknak, nem működött a
  Moodle felület sem,
 • egyszerre két évfolyamot oktattunk több tárgyból,
 • a hallgatók gyakran nehezményezik, hogy utazni kell a rendelőkhöz. Az alapellátás nem kórház-, hanem lakosságközpontú, ezért a praxisok gyakran nehezebben érhetők el, nem oldható meg, hogy mindenki a VIII. vagy a IX. kerületbe kerüljön beosztásra
 • az OMHV mintavétel júniusban történt, és nekünk számos papíralapú értékelésünk van augusztusról, ami nem került értékelésre. A mintavétel amúgy sem mentes a szelekciós torzításoktól, nem csak az előzőek miatt, hanem azért sem, mert pl. olyan hallgatók nyilvánítottak rossz véleményt az előadás(ok)ról, akik bevallottan ott sem voltak,
 • a családorvosok általános öregedése, az aktív kollégák számának csökkenése az oktatói gárdán is érezteti hatását,
 • elszomorító, hogy már hallgatói szinten is érződik a családorvosok általános lenézettsége.

A Családorvosi Tanszék részéről megfogalmazott megoldási, fejlesztési javaslatok

 • a linkeket korábban kiküldeni,
 • folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal a Neptunon keresztül,
 • az oktatóknak ismételten elmondani, hogy mit oktassanak és ragaszkodjanak a jegyzethez,
 • oktatási anyagaink ismételt eljuttatása az oktatóknak,
 • legyen Zoom hozzáférése a külsős oktatóknak is,
 • online oktatási anyagaink bővítése a hallgatóknak,
 • jobban felhívni a hallgatók figyelmét a tanszék honlapján található webes oktatási anyagokra,
 • megkérdezni a hallgatókat a gyakorlatok végén,
 • a Bevezetés a betegellátásba és a Bevezetés a Klinikumba tárgyak esetén az oktatásban résztvevő Klinikáknak tanterem keresése, ha nem tudják megoldani helyben a hallgatók oktatását
 • a tesztkérdésekben nincsenek hibák, a korábban előfordult hibákat már kijavítottuk, amíg a gyakorlati oktatás fenntartható, nem lesz tesztvizsga,
 • megadott ajánlott irodalmak nem képezik a vizsga anyagát, azt egyértelműen a Családorvosi ismeretek jegyzetre szűkítettük.

Stratégia a jövőre

 • A gyakorlati oktatás értékelés a hallgatók körében kifejezetten pozitív volt. Amíg lehetett személyes gyakorlatokat tudtunk tartani, addig a Családorvostan tárgy megítélése szignifikánsan jobb volt ahhoz képest, amikor már Zoom gyakorlatok voltak. Célunk, hogy amíg előszűrt betegek bemehetnek a háziorvosokhoz, addig a gyakorlati oktatást is fenntartjuk.
 • A hallgatók továbbra is megfelelő védőeszközben érkezzenek.