Az oktató családorvosok/tutorok akkreditációjának menete (felnőtt, gyermek és vegyes praxisokban egyaránt) megváltozott.
2017 közepétől Semmelweis Egyetem, a Társegyetemekkel együttműködve fokozatosan átáll
a RENY – Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás (www.reny.hu) internetes portál
használatára, melynek célja a Szakorvosképzés négy egyetem által akkreditált szakképző
helyeinek egységes, egy helyen történő nyilvántartása.
Az online felület a szakképzésben résztvevő összes akkreditációval rendelkező egészségügyi
szolgáltató és a képzésben részvevő jelölt számára egységesen elérhető és hozzáférhető,
könnyebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá téve a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását.
Az akkreditációhoz (új vagy megújítás) kitöltendő dokumentumok gyakorlatilag nem
változtak, a kitöltésük azonban csak online lehetséges a www.reny.hu oldalon.
Készítettünk ehhez egy részletes tájékoztatót, melyet a Semmelweis Egyetem hivatalos tájékoztatójával együtt alább olvashatja el:


Amennyiben további kérdése van az akkreditációval kapcsolatban, kérjük forduljon a
Szak- és Továbbképzési Központ – Akkreditációs és Rendszerbevételi Csoporthoz:
Takács Éva csoportvezető
e-mail: takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36-1-459-1500/55216
Szabó Virág Bernadett ügyintéző
e-mail: szabo.virag@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36-1-459-1500/55267
Ügyfélfogadás:
1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz./17. szoba.
Hétfő: 13:30 – 16:00, Szerda: 13:30 – 16:00, Péntek: 9:00 – 11:30
Telefonon elérhetők:
Hétfő-csütörtök: 8:00-15:00, pénteken: 8:00-12:00
Köszönjük oktatói munkájukat és az akkreditációhoz szükséges adminisztrációs feladatok elvégzését!