név: Szigeti Péter

téma: HÉVIA

témavezető: Prof. Dr. Győrffy Balázs

rövid bemutatkozás:

Szigeti Péter vagyok harmadéves orvostanhallgató.

Jelenleg a fő érdeklődési területem, a statisztikai tanulás, ezen belül is a neurális hálók, és ezen modellek orvosi és kutatáshoz való felhasználása

 

név: Kardos Anna

téma: A terápiás válasz biomarkerei az onkológiában / Predictive biomarkers in oncology

témavezető: Dr. Fekete János Tibor PhD

bemutatkozás: 2021 óta dolgozom együtt a témavezetőmmel a tanszéken. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok Info-bionika mérnöki MSc-n. Az elmúlt félévekben génexpresszió alapú potenciális prediktív biomarkerek keresésével foglalkoztam. A mesterszakos diplomamunkámat is ebben a témában szeretném írni.

 

név: Dolecsek Fanni

téma: Non-oncogenic vulnerabilities

témavezető: Dr. Menyhárt Otília

kutatási téma összefoglalása: Az emlőtumor sejttenyészetet különböző anyagokkal (glükóz, C-vitamin) kezeljük, és megfigyeljük, hogyan reagálnak ezekre a sejtek. Olyan transzkriptomos változásokat keresünk, amik a terápia alatt segítik a tumorsejtek túlélését. Ezek támadási pontként szolgálhatnak, és felhasználhatóak lennének a klinikumban.

 

név: Bohus Gyula

téma: Emlődaganat túlélési idő becslése mesterséges intelligencia segítségével

témavezető: Prof. Dr. Győrffy Balázs

kutatási téma összefoglalása:

Egy nagy adatbázis alapján, mesterséges intelligencia segítségével próbáljuk meg minél pontosabban meghatározni egyes emlődaganattal diagnosztizált betegek várható túlélési idejét. Ez a téma nagyon releváns, mivel az emlődaganatok a nők daganatos halálozásának vezető okozói, valamint a kezelési stratégiájuk kialakításában kulcsfontosságú a beteg várható élettartalmának az ismerete. Célunk, hogy ezt a problémát minél jobban megoldjuk, prospektíven validáljuk és eredményeinket elérhetővé tegyük a világ klinikusai számára egy weboldal formájában.

 

név: Kémenes Áron

téma: Emlőtumoros betegek túlélésének predikciója

témavezető: Prof. Dr. Győrffy Balázs

rövid bemutatkozás:

Kémenes Áron vagyok negyedéves hallgató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A programozás iránti érdeklődésem középiskolás korom óta kísér utamon, ahol szakkörön kezdtem el foglalkozni a témával, majd később vendéghallgatóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen két félévig tanultam a kódolás rejtelmeit. Jelenleg a mesterséges intelligencia, és ennek orvosi területen való alkalmazása foglalkoztat a leginkább. 

 

név: Ináncsi Evelin

téma: Biomarker azonosítás gasztrointesztinális tumorokban génexpresszióhoz kapcsolódó elemzések alapján

témavezető: Dr. Bartha Áron

rövid bemutatkozás: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem az alapszakos diplomámat Molekuláris bionika mérnöki szakon. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi mérnök mesterszakán tanulok. Témavezetőmmel 2021 óta dolgozom együtt. Kutatásom célja olyan gének azonosítása, amelyek normál és tumoros szövetekben eltérő mértékű kifejeződést mutatnak. Munkán során nyílt adatbázisokban elérhető transzkriptom szintű adatok feldolgozását végzem bioinformatikai eszközökkel.

 

név: Dobolyi Zsófia

téma: Emlőtumor által okozott halálozás klinikai adatokból történő predikciója gépi tanulással

témavezető: Dr. Menyhárt Otília

rövid bemutatkozás: 2023-ban végeztem Molekuláris Bionika Mérnöki BSc szakon, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai-, és Bionikai Karán. Jelenleg Orvosi Biotechnológia mesterképzésre járok, Alkalmazott Bioinformatika szakirányon vagyok. Kutatásom célja, hogy nagy mennyiségű – nyílt adatbázisokban elérhető – klinikai adat alapján prediktáljam emlőtumoros páciensek visszaesés-mentes túlélésének időbeli hosszát. Ehhez különféle gépi tanulási algoritmusokat fejlesztek, és összehasonlítom predikciós teljesítményüket.

 

név: György Dorka

téma: Emlőrákos sejtekben melegítés hatására bekövetkező változások

témavezető: Dr. Menyhárt Otília

rövid bemutatkozás:
A SOTE ÁOK szakán vagyok harmadéves hallgató. Jelenleg az onkológia érdekel a legjobban, annak is inkább a kutatási iránya. Egy most induló klinikai kísérletben is részt veszek, melyben a modulált elektro-hipertermia terápiás hatását vizsgáljuk emlőrákos betegeken.

 

Li Anna

Moczó Valentin

Gonda Réka

Szathury Márk