Név: Dr .Bálint Bálint László

Téma: Klinikai és epigenetikai adatok bioinformatikai felhasználásának vizsgálata.

Beosztás: vendég kutató

Bemutatkozás:

Orvosi diplomáját 1996-ban szerezte meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 2001-ben kezdte meg PhD tanulmányait Nagy László munkacsoportjában a Debreceni Egyetem ÁOK, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében, egy EU-FP5 konzorcium Young Investigator tagja. PhD kutatásai alatt sikeresen vezeti be a kromatin immunoprecipitációs technológiát a munkacsoport eszköztárába. Doktori védésére 2005 decemberében került sor, summa cum laude minősítéssel, disszertációjának címe: „Epigenetic Regulation of Hormonal Response”. 2006-2009 között a Nagy László munkacsoport tagja, majd 2018-ig a Genomi Medicina és Bioinformatikai Szolgáltató Laboratórium laborvezetője. Vezetése alatt indulnak el az Illumina szekvenálási technológiák Debrecenben. Döntő szerepe volt a ChIP-Seq technológiák sikeres bevezetésében.

Kutatási területe az epigenetika és a funkcionális genomika. Ezen a téren adatelemzéssel és adatintegrálással foglalkozott. Az epigenetikai öröklődés fizikai hordozói a kromatin szintjén módosítják a gének kifejeződését. Kutatásainak célja megismerni és kiaknázni a génexpresszió kromatin szintű szabályozásának folyamatait az onkológiai kórképek kialakulásában és kezelésében. Ebből a célból a génexpresszió szabályozásában kritikus elemek jelentőségét vizsgálja daganatos sejtekben és izogenikus sejtekben. Célja a rendelkezésre álló adatok multiomikai integrálása és daganatos betegekből származó mintákban prediktív markerek azonosítása.

Scientometrics adatbázisban (https://scientometrics.org/?mtmtid=10013012) a besorolása 2023-ban: D2. Google Scholar adatbázis (https://scholar.google.hu/citations?hl=en&user=K0lmI64AAAAJ ) alapján 2023-ban a H indexe 21, citációinak a száma 2734. Scopus adatbázisban (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8626301100 ) nyilvántartott publikációinak száma 2023-ban: 55 db.

Vezetése alatt eddig három sikeres PhD fokozatszerzés történt. Vezetésével 28 pályamunka készült és 3 OTDK helyezés született.

Két alkalommal részesült Szodoray ösztöndíjban, egy alkalommal Magyary Zoltán Ösztöndíjban és egyszer volt Bolyai ösztöndíjas. Két OTKA pályázatban vezető kutató és nyolc támogatott OTKA projektben társ kutató. Az Adatintenzív és Nyílt Tudomány Iskola alapítója és vezetője. Több Elixir bioinformatikai és oktatási kurzust szervezett a Debreceni Egyetemen. Társalapítója volt a Danube Epigenetics Conference sorozatnak és szervezője 2012, 2014, 2016 és 2018 években.

2017-től orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvos, 2022-től Hajdú-Bihar Vármegye tisztifőorvosa.