Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Pótlásra nincs lehetőség

A félév aláírásának követelményei:
Az előadásokról és gyakorlatokról történő távolmaradások száma nem lehet több a félév gyakorlatainak 25%-ánál.

A vizsga típusa:
Félévközi jegy.

Vizsgakövetelmények:
60%-ra teljesített teszt (60% alatt: nem megfelelt, 60-80%: megfelelt, 80% felett: kiválóan megfelelt).

A vizsgára történő jelentkezés módja:
Neptun

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
Az előadáson elhangzott ismeretek.