név: Izsó Dávid Gábor
 
téma: Mutációk emlőkarcinomák kapcsán és kezelési lehetőségeik
 
témavezetö: Prof. Dr. Győrffy Balázs
 
rövid bemutatkozás: Jelenleg a Semmelweis egyetem harmadéves orvostanhallgatója vagyok. Az orvoslásban nagyon sok terület érdekel engem, ide tartozik pl. a bioinformatika, molekuláris sejtbiológia, robotika, kórélettan, illetve a belgyógyászati szakirányok,de az egyetemi életemen kívül is aktívan tanulok angol és japán idegennyelveket haladó szinten.
A terveim szerint a későbbiekben Japánban szeretnék orvoskutatási tevékenységet is végezni, akár PhD fokozatot szerezni is.