név: Ináncsi Evelin

téma: Biomarker azonosítás gasztrointesztinális tumorokban génexpresszióhoz kapcsolódó elemzések alapján

témavezető: Dr. Bartha Áron

rövid bemutatkozás: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem az alapszakos diplomámat Molekuláris bionika mérnöki szakon. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi mérnök mesterszakán tanulok. Témavezetőmmel 2021 óta dolgozom együtt. Kutatásom célja olyan gének azonosítása, amelyek normál és tumoros szövetekben eltérő mértékű kifejeződést mutatnak. Munkán során nyílt adatbázisokban elérhető transzkriptom szintű adatok feldolgozását végzem bioinformatikai eszközökkel.