A tematikában megadott témák 15 perces elméleti előadásokat takarnak. A csillaggal megjelölt előadásokhoz tartoznak a gyakorlatok, amelyek témája egyezik az előadáson elhangzottakkal.

 I. blokk: Bioinformatikai alapok

 • Tanuló és teszthalmaz alkalmazása* (Fekete János Tibor)
 • Statisztikai hibák és a dichotománia fogalma (Fekete János Tibor)
 • Túlélés-elemzés: Cox regresszió és a Kaplan-Meier plot* (Győrffy Balázs)
 • ROC elemzés: szenzitivitás, specificitás, előrejelzés értéke* (Fekete János Tibor)
 • Döntési fa a klinikai gyakorlatban* (Nagy Ádám)
 • LOOCV elméleti háttere és alkalmazása (Nagy Ádám)

II. blokk: Omika

 • Hasonló gének és fehérjék, blast* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: adatok minőségellenőrzése és illesztése referencia genomra* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: mutációk azonosítása (SNV, indelek) normál es tumor mintából* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: strukturalis változások azonosítása, CNV, transzlokációk és gén fúziók* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: mutációk következményének meghatározása* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: klinikailag releváns variánsokra szűrés, ClinVar, dbSNP* (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: mutációs mintázatok (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: alkalmazott validálási módszerek (Pongor Lőrinc Sándor)
 • Genomika: mintafeldolgozási melléktermékek azonosítása és kiszűrése (Menyhárt Otília)
 • Transzkriptomika: gene array adatok feldolgozása (Győrffy Balázs)
 • Transzkriptomika: RNAseq adatok feldolgozása* (Menyhárt Otília)
 • Adatbázisok a proteomikában (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: az immunhisztokémia kiértékelése (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: a tömegspektrometria kiértékelése (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: az RPPA kiértékelése (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: biológiai funkciók meghatározása és az Uniprot (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: protein alapú multigénes diagnosztika (Szász Attila Marcell)
 • Proteomika: kiértékelési hibák (Szász Attila Marcell)

III. blokk: Többtényezős biostatisztika

 1. Multi-omikai módszerek és alkalmazásuk (Menyhárt Otília)
 2. Multi-omikai klinikai vizsgálatok (Menyhárt Otília)
 3. Többszörös hipotézis teszt* (Győrffy Balázs)
 4. A reprodukálhatóság kérdése orvosbiológiai kutatásokban (Menyhárt Otília)

IV. blokk: Mesterséges intelligencia

 • A mesterséges intelligencia alkalmazási területei (Győrffy Balázs)
 • A Bayes szabály (Fekete János Tibor)
 • Gépi tanulás eszközei* (Fekete János Tibor)
 • Fürtelemző programok* (Nagy Ádám)
 • Neuronális hálók eredete és felépítése (Győrffy Balázs)

V. blokk: A tájékozott beteg

 • Online adatbázisok laikusoknak (Bartha Áron)
 • Android alapú betegdiagnosztikai programok: anyajegy osztályozás (Győrffy Balázs)
 • Android alapú egészségügyi programok (Bartha Áron)

VI. blokk: Mindennapos orvosi informatika

 • MedSol alapismeretek (Bartha Áron)
 • Elektronikus vény rendszer (Bartha Áron)
 • GDPR (Fekete János Tibor)

VII. blokk: A kiber hatás

 • Szociális programok és függőség (Menyhárt Otília)
 • Az informatika hatása a mentális fejlődésre (Menyhárt Otília)
 • Internethasználat és tanulás (Menyhárt Otília)

A tananyag elosztása során egy elméleti óra 3 darab 15 perces előadást tartalmaz, amelyek közül néhány fog olyan új ismeretet tartalmazni, amelyet a gyakorlati oktatások során fog megtanulni a hallgató.