Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

A tematikában megadott témák 15 perces elméleti előadásokat takarnak. A csillaggal megjelölt előadásokhoz tartoznak a gyakorlatok, amelyek témája egyezik az előadáson elhangzottakkal.

 I. blokk: Bioinformatikai alapok

1. Bevezetés a bioinformatika tantárgyba (Győrffy Balázs)
2. Tanuló és teszthalmaz alkalmazása (Fekete János Tibor)
3. Statisztikai hibák és a dichotománia fogalma (Fekete János Tibor)
4. Túlélés-elemzés: Cox regresszió és a Kaplan-Meier plot* (Győrffy Balázs)
5. ROC elemzés: szenzitivitás, specificitás, előrejelzés értéke* (Fekete János Tibor)

II. blokk: Omika

6. Hasonló gének és fehérjék, blast* (Győrffy Balázs)
7. Genomika: szekvenálás bevezető (Győrffy Balázs)
8. Genomika: adatok minőségellenőrzése * (Nagy Ádám)
9. Genomika: adatok illesztése referencia genomra* (Nagy Ádám)
10. Genomika: mutációk azonosítása (SNV, indelek) normál és tumor mintából (Nagy Ádám)
11. Genomika: mutációk következményének meghatározása* (Nagy Ádám)
12. Genomika: klinikailag releváns variánsokra szűrés, ClinVar, dbSNP* (Nagy Ádám)
13. Genomika: mutációs mintázatok (Nagy Ádám)
14. Genomika: strukturális változások azonosítása, CNV, transzlokációk és gén fúziók* (Nagy Ádám)
15. Genomika: mintafeldolgozási melléktermékek azonosítása és kiszűrése (Menyhárt Otília)
16. Proteomika és transzkriptomika: pre-processing: (Győrffy Balázs)
17. Transzkriptomika: RNAseq adatok feldolgozása (Győrffy Balázs)
18. Proteomika: az immunhisztokémia kiértékelése (Munkácsy Gyöngyi)
19. Proteomika: a tömegspektrometria kiértékelése (Bartha Áron)
20. Proteomika: biológiai funkciók meghatározása és az Uniprot (Munkácsy Gyöngyi)
21. Genomika: GeneBank és az ismert gének gyűjteménye (Szász Attila Marcell)

III. blokk: Integratív tudomány

22. Multi-omikai módszerek és alkalmazásuk (Menyhárt Otília)
23. Multi-omikai klinikai vizsgálatok (Menyhárt Otília)
24. Többszörös hipotézis teszt* (Győrffy Balázs)
25. COVID-19 elemzés (Munkácsy Gyöngyi)
26. A reprodukálhatóság kérdése orvosbiológiai kutatásokban (Menyhárt Otília)

IV. blokk: Mesterséges intelligencia

27. A mesterséges intelligencia alkalmazási területei (Győrffy Balázs)
28. Gépi tanulás eszközei* (Fekete János Tibor)
29. A Bayes szabály (Fekete János Tibor)
30. Döntési fa a klinikai gyakorlatban (Bartha Áron)
31. Fürtelemző programok: távolságmérés* (Győrffy Balázs)
32. Fürtelemző programok: clustering* (Győrffy Balázs)
33. Neuronális hálók (Győrffy Balázs)
34. Főkomponens elemzés (Bartha Áron)
35. Support Vector Machines (Fekete János Tibor)
36. MI alapú betegdiagnosztikai programok: anyajegy osztályozás (Szász Attila Marcell)
37. Regresszió (Bartha Áron)

V. blokk: Mindennapos orvosi informatika

38. A REDcap felhasználása (Szász Attila Marcell)
39. Elektronikus vény rendszer (Bartha Áron)
40. Időtorzítás és függőség (Menyhárt Otília)
41. Fejlődés, tanulás és munka (Menyhárt Otília)
42. Kitekintés (Győrffy Balázs)