a Semmelweis Egyetem
79 nap
2 óra
49 perc
29 mp

Az egyetemre való bekerülést követően számos kérdés merülhet fel, amelyekre az alábbiakban igyekszünk válaszolni.


A kezdet

A TANULMÁNYOK KEZDÉSE

A tanulmányok megkezdéséhez az első lépés a beiratkozás. Az egyetemi tanév rendje tartalmazza karokra lebontva a legfontosabb időpontokat, így például a beiratkozás dátumát, de a szorgalmi és a vizsgaidőszakok, az ünnepségek és egyéb fontos események időpontjai is megtalálhatók itt. A tanulmányi ügyintézés során a Tanulmányi Osztályok elérhetősége nélkülözhetetlen lesz. 

A Neptun felületére egyéni azonosítóval és jelszóval a Hallgatói belépésen keresztül lehet belépni, amelyet az egyetem ad meg a beiratkozáskor. A Neptun-rendszer a tanulmányi ügyintézés alapvető eszköze, itt történik többek között a tárgy- és vizsgafelvétel, de itt követhetők a kreditek, a szakmai gyakorlatok és az ösztöndíjak is.

A pénzügyek intézéshez már az egyetem kezdetére ajánlott saját bankszámlával rendelkezni, amire az egyetem az esetleges ösztöndíjat és egyéb juttatást utalja. A Neptunon keresztül a bankkártya segítségével pár kattintással át lehet utalni a kiírt összegeket (pl. diákigazolvány igénylése, vizsgapótdíj). A pénzügyek intézéséhez szükség lesz adókártyára is. 

A Semmelweis Egyetemnek nincs hagyományos értelemben vett campusa, hanem Budapest több kerületében számos épületben oszlik el az oktatás, illetve a betegellátás. Az egyetem minden egységének elérhetősége megtalálható a honlapon, és egy online térképen is.

TÉRKÉP

 


Gólya programok,
hallgatói szervezetek

GÓLYA PROGRAMOK és HALLGATÓI SZERVEZETEK

Az egyetemre frissen felvett elsőéveseket, közkedvelt nevükön a gólyákat, az Instruktor Öntevékeny Csoport önkéntesei vezetik be az egyetemi életbe. A beilleszkedés segítésére Gólyatábort, Gólyahajót, Gólyabált, csoportos kirándulásokat és bulikat szerveznek a friss hallgatóknak. Ők adják ki az Alumni Igazgatósággal közösen a Gólyahír elnevezésű kiadványt (pdf) is, ami nagyon sok hasznos információt foglal össze egy helyen.

Az egyetemi eseménynaptárban a hallgatói rendezvények mellett ünnepségek, tudományos programok, sportesemények meghívói is elérhetők.

Az Hallgatói Önkormányzat gondoskodik a hallgatói érdekképviseletről az egyetemen. A HÖK választott vezetői részt vesznek a Szenátus ülésein, ahol tanulmányi és szociális kérdésekben egyaránt a hallgatók érdekeit képviselik. Az egyetemi HÖK alszervezetekből, kari részönkormányzatokból áll, amelyek bizottságaikon keresztül vesznek részt a kollégiumi helyek kiosztásában, a szociális kedvezmények elosztásában, stb.

Emellett az egyetemen számos hallgatói vagy egykori hallgatókból álló szervezet működik.Kollégiumok

KOLLÉGIUMOK

A Semmelweis Egyetem hat kollégiumot és egy szakkollégiumot tart fenn. A kollégiumok amellett, hogy lakhatást biztosítanak, különleges közösséget is jelentenek a bentlakók számára. A kollégiumokban elsősorban olyan hallgatók nyernek felvételt, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak számukra. A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, a részletes tudnivalókról a nyár folyamán értesülnek az elsőéves hallgatók.Ösztöndíjak

ÖSZTÖNDÍJAK

A Semmelweis Egyetemen számos ösztöndíj-lehetőség érhető el. A HÖK, illetve a Tanulmányi Osztály minden félév végén szakonként és évfolyamonként külön listán rangsorolja a hallgatókat a tanulmányi átlag alapján. A kialakult lista felső ötven százaléka részesül ösztöndíjban, ennek mértéke a tanulmányi átlaggal arányos. A jogosultak a tanulmányi ösztöndíjat automatikusan megkapják a Neptunban megadott számlaszámra, minden más juttatásra viszont pályázni kell. Az első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, hiszen nincs mi alapján kiszámítani az átlagot.

Rendszeres szociális támogatás
Szociális helyzet alapján kérelmezhető havi támogatás, a kérelmeket karonként azonos pontrendszer alapján bírálják el. Erre a támogatásra már a tanulmányaid legelső félévében is pályázhatsz. Ennek részleteiről Neptun üzenetben kapsz majd értesítést.

Alaptámogatás
A támogatásra kizárólag elsőéves hallgatók pályázhatnak, csak abban az esetben, ha először iratkoznak be felsőoktatási intézménybe. Alapvetően szociális helyzet alapján ítélik oda a támogatást – a rendszeres szociális támogatáshoz hasonló rendszer szerint -, melyet egy tanéven át kap a hallgató.

Közéleti ösztöndíj
A tanulmányok mellett végzett közéleti tevékenységet, azaz a HÖK-höz kapcsolódó munkákban való részvételt jutalmazza havonta.

Szakmai, tudományos ösztöndíj
Az elmúlt évben nyújtott tudományos teljesítményért, például a Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért, demonstrátori munkáért lehet megkapni.

Rendkívüli szociális támogatás
Rendkívüli esemény, például súlyos baleset vagy betegség, haláleset, gyermekvállalás okán pályázható meg. Az elbírálás egyéni módon történik.


Kultúra,
Sport

KULTÚRA, SPORT

Az egyetem számos könyvtárral rendelkezik, ezek a tanulmányok folyamán nemcsak könyvállományukkal, hanem olvasó- és géptermeikkel is segítik a hallgatókat. A Központi Könyvtár mellett működik kari könyvtár az Egészségtudományi Karon, az Egészségügyi Közszolgálati Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Pető András Karon is. Emellett saját könyvtára van az Elméleti Orvostudományi Központnak és egyes intézeteknek, klinikáknak is.

A tanulás mellett az egyetem szabadidős és rekreációs programokat, illetve kedvezményeket kínál a hallgatóknak. A gólyáknak szóló események mellett különböző kulturális, sport- és tudományos rendezvényeket, klubokat és programokat szerveznek a hallgatói szervezetek.

Az egyetem színházakkal, múzeumokkal, sporthelyszínekkel áll szerződésben, így a hallgatók (és egyetemi munkatársak) kedvezményesen vásárolhatnak jegyeket, napi belépőket vagy bérleteket a partnereknél. A hallgatók a diákigazolványuk bemutatásával 10-30 százalékos állandó és időszaki kedvezményeket vehetnek igénybe.