Tájékoztató a Semmelweis Egyetem egyes szervezeti egységeinek Kútvölgyi úti klinikai tömbből történő áthelyezéséről

Tisztelt Betegeink és a Semmelweis Egyetem betegellátásával és oktatási tevékenységével kapcsolatban álló Munkatársak!

A korábbi Kormányhatározatnak megfelelően a Semmelweis Egyetem az eddig a Kútvölgyi Klinikai Tömbben (KUT) elhelyezkedő, betegellátást és oktatást végző szervezeti egységei a Kútvölgyi Klinikai Tömbből fokozatosan áthelyezésre kerülnek és az Egyetem más telephelyein kezdik meg működésüket.  Az áthelyezés úgy valósul meg, hogy az Egyetem a betegellátásban és az oktatásban minden korábbi működését folyamatosan fenntartja, biztosítja a biztonságos szakmai tevékenységet és elérhetőséget.

A költözéssel kapcsolatos információk:   2019. december 20-ig minden betegellátó tevékenység az eddigieknek megfelelő kapacitással és elérhetőségekkel a Kútvölgyi Klinikai Tömbben zavartalanul történik. E napot követően kezdődik meg a II. sz. Sebészeti Klinika teljes és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika betegellátó tevékenységének részleges költöztetése.

A költözés ideje alatt mindkét klinika munkatársai az új telephelyen (Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb (KKT) Központi Betegellátó Épület 1082 Budapest, Üllői út 78/A) részt vesznek a betegellátásban, az ügyeleti szolgálatban – a sebészeti ellátás tekintetében az I. sz. Sebészeti Klinikával együtt az aneszteziológiai és intenzív ellátás tekintetében pedig a klinika KKT-ben működő kapacitását igénybe véve. A II. sz. Sebészeti Klinika betegeit az új telephelyen a klinika munkatársai a korábbiaknak megfelelően ellátják.

Az Egyetem Családorvosi Tanszékének költöztetése már megtörtént, az új cím: Szent Rókus Kórház Rendelőintézet (1085 Budapest, Stáhly Ignác utca 9.  V. emelet. A telefonos elérhetőség egyelőre a korábbi vezetékes telefonszám: 06-1-214-0841, a hívás a Tanszék munkatársának mobiltelefonjára kerül automatikusan átirányításra).

A Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő további Semmelweis Egyetemi betegellátó és kiszolgáló egységek a 2020-as év folyamán kerülnek áthelyezésre, melyről folyamatos tájékoztatást nyújtunk.  Az Egyetem e tájékoztatót folyamatosan újítva az elérhetőségeket a honlapon közli.

Budapest, 2019. december 14.

Tisztelettel:

a Semmelweis Egyetem Vezetése