Bioinformatikai alapok
• Tanuló és teszthalmaz
• LOOCV
• Statisztikai hibák, dichotománia
• Túlélés-elemzés (Cox, Kaplan-Meier)
• ROC elemzés (szenzitivitás, specificitás, előrejelzés értéke)
• A döntési fa

Omika
• Adatbázisok
• Hasonló gének és fehérjék (blast)
• Genomika (mutáció, illesztés)
• Transzkriptomika
• Proteomika (MS/RPPA, IHC)

Mesterséges intelligencia
• Alkalmazási területek
• A Bayes szabály
• Gépi tanulás
• Clusterezés
• Neuronális hálók

A tájékozott beteg
• Online adatbázisok laikusoknak
• Android alapú betegdiagnosztikai programok

Többtényezős biostatisztika
• Meta-analízis
• Többszörös hipotézis teszt
• Reprodukálhatóság

Mindennapos orvosi informatika
• MedSol
• Elektronikus vény rendszer
• GDPR