Mivel a szervezést alapvetően befolyásolja, hogy pontosan hány fő vesz részt a tanfolyamon, kérjük, hogy részvételi szándékát ezen űrlap kitöltésével szíveskedjen jelezni.

A tanfolyam részvételi díját a következő számlaszámra történő átutalással kérjük befizetni:

bankszámlaszám (Semmelweis Egyetem):10032000-00282819-00000000
közlemény: 40139E15660

A számlázással kapcsolatos ügyeket Czebáné Fekete Andrea intézi, elérhetőségei:

Külső Klinikai Tömb Tömbigazgatóság
Semmelweis Egyetem
Tel.: +36 20 670 1353
e-mail: fekete.andrea1@semmelweis-univ.hu