Általános Orvostudományi Kar intézetei

Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Biokémiai Tanszék

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Molekuláris Biológiai Tanszék

Családorvostani Tanszék
Élettani Intézet
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Igazságügyi- és Biztosítás-orvostani Intézet 
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Kórélettani Intézet

Laboratóriumi Medicina Intézet
Magatartástudományi Intézet
Orvosi Biokémiai Intézet
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
II. Sz. Patológiai Intézet

Transzlációs Medicina Intézet

Szaknyelvi Intézet 

Általános Orvostudományi Kar klinikái

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Sürgősségi Betegellátó Osztály
Transzlantációs és Sebészeti Klinika
Pulmonológiai Klinika

Department of Pulmonology 

Klinik für Pneumologie

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
II. Sz. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport
III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Endokrinológia Tanszék

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2nd Department of Pediatrics Clinic

Intervenciós Radiológiai Tanszék
Mellkassebészeti Klinika

Neurológiai Klinika

Népegészségtani Intézet

Nukleáris Medicina Tanszék
Onkológiai Tanszék

Onkológiai Központ

Orvosi Képalkotó Klinika

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Radiológiai Klinika
I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Szemészeti Klinika
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Traumatológiai Klinika

Traumatológiai Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Tanszék

Heart and Vascular Center – Cardiology Department

Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika-Pancreas Betegségek Kiválósági Központ

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoport

Fogorvostudományi Kar klinikái és tanszékei

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Fogpótlástani Klinika

Konzerváló Fogászati Klinika

Propedeutikai Tanszék
Orálbiológiai Tanszék

Orális Diagnosztikai Tanszék

Gyógyszerésztudományi Kar intézetei

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Gyógyszerészeti Intézet
Gyógyszerhatástani Intézet

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Farmakognóziai Intézet

Szerves Vegytani Intézet

Egészségtudományi Kar

Külső intézetek

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet, Katonai Mikrobiológiai és Környezet-egészségügyi Osztály, Járványügyi Virológiai Laboratórium

KOKI

Infektológiai Tanszéki Csoport DPC-OHII Szent László Kórház