Általános Orvostudományi Kar intézetei

(pályázatok)
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Élettani Intézet
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Kórélettani Intézet
Magatartástudományi Intézet
Orvosi Biokémiai Intézet
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató

Általános Orvostudományi Kar klinikái

(pályázatok)
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
I. Sz. Belgyógyászati Klinika
III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Cardiovascular Center – Heart Center
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Idegsebészeti Tanszék
Mellkassebészeti Klinika
Neurológiai Klinika
Onkológiai Tanszék
Ortopédiai Klinika
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Pulmonológiai Klinika
I. Sz. Sebészeti Klinika
II. Sz. Sebészeti Klinika
Szemészeti Klinika
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Urológiai Klinika
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika ÉRSEBÉSZETI Tanszék
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika KARDIOLÓGIA Tanszék

Egészségtudományi Kar oktatási szervezeti egységei

(pályázatok)

Egészségügyi Közszolgálati Kar Intézetei

(pályázatok)

Fogorvostudományi Kar klinikái és tanszékei

(pályázatok)
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Fogpótlástani Klinika
Konzerváló Fogászati Klinika
Orálbiológiai Tanszék
Orális Diagnosztikai Tanszék
Propedeutikai Tanszék

Gyógyszerésztudományi Kar intézetei

(pályázatok)
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Gyógyszerhatástani Intézet
Farmakognóziai Intézet
Szerves Vegytani Intézet

Külső intézetek

(pályázatok)
Egyesített Szent István és Szent László Kórház
Gottsegen György Hungarian Institute of Cardiology
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Military Hospital – State Health Center
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet