A Tudományos Diákkör története messzebb vezet a jelen, szabályozott formánál. A hallgatói tudásvágyat, a kíváncsiságot, mely élő rendszerünk felfedezésére törekszik, támogatni kell. A tudományos diákkör olyan értékteremtő tevékenysége Egyetemünknek, melyet minden oktatónak odaadóan kell szolgálnia. Az önzetlen odafordulás és a segítő szándék egymásra találásának kiváló színtere ez a fórum. Célom, hogy ezt, ezeket – az akár életre szóló szakmai és baráti – kapcsolatokat szervezeti szinten is segítsem, és így a TDK aktívan szolgálja a Semmelweis Egyetem érdekeit.

Szent-Györgyi Albert szavaival élve: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Sok sikert kívánok munkájukhoz és kitartást a tudományos tevékenységeikhez!

 

 Dr. Szijártó Attila
a TDT elnöke